DigIt

DigIt är ett projekt som erbjuder kompetensutveckling kring digitala arbetssätt för medarbetare inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg inklusive socialpsykiatri.

Staden har identifierat ett behov av att höja den digitala kompetensen hos vård- och omsorgspersonal för att hålla jämna steg med den digitala utvecklingen i samhället. Genom en ökad digital kompetens ökar även chanserna för en tryggad kompetensförsörjning i framtiden.

Projektet analyserar medarbetares digitala kompetens och inställning till den digitala utvecklingen. Utifrån analysen erbjuds olika kompetensutvecklingsinsatser både på grundläggande och påbyggnadsnivå, bland annat stöd för chefer att leda i digital förändring och att organisera arbetsplatslärande.

Inom ramen för projektet utbildas även DigIt-ombud, en anställd inom äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättningar och socialpsykiatri, med uppdrag att ge stöd till kollegor och chef på arbetsplatsen och medverka i arbetsplatslärandet.

Externa samverkanspartners är

 • Österåkers kommun
 • Huddinge kommun
 • Lidingö stad
 • Botkyrka kommun
 • Salems kommun
 • Nynäshamns kommun
 • Sigtuna kommun
 • Upplands Bro kommun
 • Värmdö kommun
 • Södertälje kommun
 • Tyresö kommun
 • Täby kommun.

Projektfakta

Projektperiod: 2015-12-01 till 2018-11-30
Stockholms roll i projektet: Projektägare genom äldreförvaltningen
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Europeiska socialfonden
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 63 746 503 kronor
Projektets tema: Digitalisering och utveckling av stadens välfärdstjänster

Uppdaterad