Rätt stöd för mig

Rätt stöd för mig är till för ungdomar och vuxna (16-35 år) som står långt från arbetsmarknaden och behöver extra mycket stöd för att komma vidare.

I projektet ingår fem insatser inom Stockholms län där personalen utgår från individens egna intressen i planeringen mot arbete eller studier.

Målsättningen är att bygga en förtroendefull relation och en planering som håller i längden. Projektidén handlar om att hitta välfungerande sätt att ge stöd och insatser och att skapa en hållbar och effektiv samverkansstruktur kring målgruppen.

Projektets insatser samordnar resurser från kommun, region och myndigheter och tillhandahåller ett individanpassat stöd som är inspirerat av metoderna Supported Employment och Case Management.

Projektet använder sig av tjänstedesign för att samarbeta med deltagare, anhöriga, projektmedarbetare och arbetsgivare.

Projektfakta

Projektperiod: 2019-09-01 till 2022-06-30
Stockholms roll i projektet: Projektpartner genom arbetsmarknadsförvaltningen
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Europeiska socialfonden/Svenska ESF-rådet
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 48 116 682 kronor
Projektets tema: Arbetsmarknad, utbildning och social inkludering

Uppdaterad