Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen - ÖdiS

ÖdiS, Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen, utvecklar gemensamma standarder samt tillgängliggör och stimulerar användningen av öppna data bland företag i regionen.

Målsättningen är att stärka innovations- och utvecklingsmöjligheterna för företag i regionen samt förbereda offentlig sektor inför skärpta krav på öppna data-användning i EU efter 2021.

Genom nätverk, plattformar och samverkan ska sammanlagt 500 företag dra nytta av den data som produceras i Stockholmsregionen. ÖdiS identifierar och förvaltar öppna data både systematiskt och kontinuerlig vilket bidrar till en ökad transparens för frågorna inom de deltagande kommunerna.

Inom ramen för ÖdiS ska deltagande kommuner ta fram olika stödmaterial och förslag till processer för att effektivisera och utveckla den egna verksamheten. Ett annat resultat av projektet är att en webbportal etableras för att samla öppna data i Stockholmsregionen.

Externa samverkanspartners är StorSTHLM samt övriga kommuner i Stockholms län.

Projektfakta

Projektperiod: 2018-01-01 till 2020-12-31
Stockholms roll i projektet: Projektägare genom stadsledningskontoret
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 35 000 000 kronor
Projektets tema: Digitalisering och utveckling av stadens välfärdstjänster

Uppdaterad