Språkutveckling Granada

Genom projektet Språkutveckling Granada utforskas vilken roll förskolor spelar i integrationsprocessen för nyanlända barn.

Med hjälp av olika former av erfarenhetsutbyten kan personal dela goda exempel på metoder och arbetssätt för att stärka det pedagogiska arbetet i flerspråkiga förskolegrupper.

Extern samverkanspartner är Granada stad.

Projektfakta

Projektperiod: 2016-06-01 till 2017-05-31
Stockholms roll i projektet: Projektägare genom Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Erasmus+
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 280 459 kronor
Projektets tema: Arbetsmarknad, utbildning och social inkludering

Uppdaterad