Come Join Us

Come Join Us utvecklar arbetsformerna hos olika yrkesgrupper inom offentlig sektor som arbetar nära unga, exempelvis kulturskolans lärare och ungdomsledare, i deras arbete med att stärka ungas egenmakt.

Genom olika former av erfarenhetsutbyten ska projektet bidra till att de deltagande städerna utvecklar sitt arbete för att nå ungdomar i ålder 13–22 år från socioekonomiskt utsatta områden.

Aktiviteterna anpassas utifrån målgruppens behov och önskemål där den långsiktiga målsättningen är att stärka människors deltagande i samhället samt inspirera dem att vara del av olika kulturella verksamheter. Projektet ska även utveckla de deltagande städernas kapacitet att ta emot ungdomsvolontärer. 

Externa projektpartners är

  • Ash Wales
  • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
  • Bochum stad
  • Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine.

Projektfakta

Projektperiod: 2016-02-01 till 2017-11-30
Stockholms roll i projektet: Projektägare genom kulturförvaltningen
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Erasmus+
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 1 557 481 kronor
Projektets tema: Arbetsmarknad, utbildning och social inkludering

Uppdaterad