Stockholm Digital Care

Stockholm Digital Care är ett digitaliseringsprojekt med sikte på framtidens äldreomsorg. Med ett större utbud av välfärdsteknik specifikt utformad för äldre stockholmare ska projektet bidra till ett självständigt liv och välbefinnande för äldre som bor kvar hemma i den egna bostaden.

Staden bidrar i projektet bland annat med olika miljöer där innovatörer kan testa sina produkter. Effekterna för målgruppen äldre förväntas bland annat bestå i ökad trygghet, egenkontroll och delaktighet samt bättre service i det egna hemmet.

Genom att projektet även stöttar små och medelstora företag som utvecklar digital välfärdsteknik är målsättningen att bidra till en ökad tillväxt i region.

Externa samverkanspartners är

  • Huddinge kommun
  • Nacka kommun
  • Södertälje kommun
  • Kommunförbundet
  • Region Stockholm
  • forskningsinstitutet SICS Swedish ICT.

Projektfakta

Projektperiod: 2015-10-01 till 2020-12-31
Stockholms roll i projektet: Projektägare genom äldreförvaltningen
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 38 572 205 kronor
Projektets tema: Digitalisering och utveckling av stadens välfärdstjänster

Uppdaterad