SUVAS - Stockholms unga vuxna arbetar eller studerar

SUVAS - Stockholms unga vuxna arbetar eller studerar utvecklar och utökar Jobbtorg Stockholms uppsökande och motiverande arbete.

Verksamheten riktas mot målgruppen personer som är 20–29 år och som inte studerar, arbetar eller innehar en känd aktivitet. Målsättningen är att unga stockholmare ska ta ett steg närmare arbetsmarknaden.

Det uppsökande arbetet riktar sig till samtliga i målgruppen i Stockholm, men med särskilt fokus på att utveckla och förstärka arbetet i socioekonomiskt utsatta områden samt få fler unga kvinnor i arbetsfrämjande insatser.

De insatser som erbjuds inom ramen för projektet kommer att anpassas utifrån den deltagande individers behov. Projektets målsättning är att genom uppsökande verksamhet nå 1 200 personer ur målgruppen, men även utveckla den befintliga verksamheten på stadens Jobbtorg.

Externa samverkanspartners är

  • Arbetsförmedlingen,
  • Försäkringskassan
  • flera aktörer från civilsamhället.

Projektfakta

Projektperiod: 2015-09-01 till 2019-08-30
Stockholms roll i projektet: Projektägare genom arbetsmarknadsförvaltningen
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Europeiska socialfonden (ESF)
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 39 284 854 kronor
Projektets tema: Arbetsmarknad, utbildning och social inkludering

Uppdaterad