IMoToLe

IMoToLe bidrar till att utveckla kulturskolans arbete för att nå målgruppen nyanlända stockholmare samt utveckla den egna verksamheten i enlighet med målgruppens behov.

Målsättningen är att fler inom målgruppen ska delta i kulturskolans verksamheter samtidigt som individens egenmakt stärks.

Genom workshops riktade mot nyanlända och asylsökande boende i stadens socioekonomiskt utsatta ytterstadsområden ska projektet utarbeta nya metoder och arbetssätt. Projektet inleds med en studie kring vad som motiverade målgruppen vilket följds upp av en process för att ta fram en handlingsplan och en interaktiv plattform som samlar goda exempel på metoder inom området.

Projektfakta

Projektperiod: 2017 till 2019
Stockholms roll i projektet: Projektpartner genom kulturförvaltningen
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Erasmus+
Projektets tema: Arbetsmarknad, utbildning och social inkludering

Uppdaterad