Frevue, Freight Electric Vehicles in Urban Europe

Frevue, Freight Electric Vehicles in Urban Europé, främjar innovativa lösningar för elektrifieringen av logistikverksamhet i stadsmiljö.

I Stockholm testas olika lösningar för tunga och lätta lastbilar. Målsättningen är att de lösningar som projektet identifierar ska bidra till stadens arbete för en hållbar urban utveckling.

Projektet ska visa på hur elgodstransporter kan bli en naturlig del av en urban logistikverksamhet. I dagsläget är det få företag som har kunskap om laddfordon och en målsättning med projektet är därför att marknadsföra användningen av olika former av eltransporter för urbana godsleveranser.

Målet är att elgodstransporter ska bli en naturlig del av stadens arbete med att planera och driva olika former av stadsutvecklingsprojekt.

Deltagande städer är

 • Westminster stad
 • Amsterdam stad
 • Rotterdam stad
 • Oslo stad
 • Madrid stad
 • Lissabon stad
 • Milano stad.

Övriga externa samverkanspartners är

 • Heineken Supply Chain
 • Express Worldwide N.V.
 • UPS Eurioe
 • Seur
 • CTT Correios de Portugal SA
 • Bring Express Norge AS
 • Grupo Leche Pascual
 • UK power Networks
 • Fortum Power and Heat AB
 • Ove Arup & partners international limited
 • Smith electric vehicles
 • Nissan international SA
 • Instituto tecnológico del embalaje, transporte y logistica
 • Imperial college of science, technology and medicine
 • Stiftelsen Sintef Sintef
 • Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek
 • European regions and municipalities partnership on hydrogen and fuel cells
 • nätverket Polis
 • Trafikverket
 • Atos Spain sa
 • Camara municipal de Lisboa
 • Transport for London.

Projektfakta

Projektperiod: 2013-03-15 till 2017-09-14
Stockholms roll i projektet: Projektpartner genom miljöförvaltningen
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: FP7
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 1 353 120 574 kronor
Projektets tema: Klimat, miljö och mobilitet

Uppdaterad