Välj inkludering delaktighet och aktivitet (VIDA)

Välj inkludering delaktighet och aktivitet (VIDA) bidrar till social inkludering och främjar möjligheter på arbetsmarknaden för nyanlända stockholmare.

Stort fokus läggs på att använda civilsamhället som en arena för social inkludering.

Det civila samhället är en central och kontaktskapande arena för nya stockholmare och kan vara ett viktigt första steg in på arbetsmarknaden. Under projektet stärks samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhälle med målsättningen att erbjuda fler nyanlända stockholmare målgruppsanpassade aktiviteter.

Under projektets gång utvecklas VIDA-modellen för att systematisera arbetet. Modellen bygger vidare på etablerade arbetssätt och ska matcha deltagare mot aktiviteter i idéburna organisationer inom flera olika verksamhetsområden. Aktiviteterna ska vara språkfrämjande, hälsofrämjande och/eller nätverksbyggande, vilket i sin tur gynnar den enskilda individens möjligheter till etablering och ökade möjligheter till sysselsättning.

Externa samverkanspartners är

  • Länsstyrelsen Stockholm
  • Arbetsförmedlingen
  • Österåker kommun
  • Ekerö kommun
  • flera civilsamhällesorganisationer.

Projektfakta

Projektperiod: 2016-08-15 till 2019-02-15
Stockholms roll i projektet: Projektpartner genom arbetsmarknadsförvaltningen
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 16 094 118 kronor
Projektets tema: Arbetsmarknad, utbildning och social inkludering

Uppdaterad