Grow smarter

GrowSmarter utvecklar smarta miljö- och klimatlösningar för att stärka städers arbete för en hållbar stadsutveckling. Målsättningen är att stockholmarnas livskvalitet förbättras samtidigt som akademi och näringsliv får möjlighet att testa innovationer inom området.

Stockholms stad leder och deltar i projektet med tolv smarta lösningar i Årsta och Slakthusområdet.

Genom projektet samarbetar staden med ytterligare sju europeiska storstäder för att erbjuda miljöteknikföretag testningsmöjligheter för smarta lösningar som bidrar till hållbar urban tillväxt. Lösningarna ska förbättra stadens arbete för att möta utmaningar inom energi-, infrastruktur- och transporterområdet. Det långsiktiga målet är en ökad energieffektivisering och minskad klimatpåverkan samtidigt som fler jobb skapas.

I Stockholm ska projektet visa på städers potential att både tekniskt och ekonomiskt ha möjlighet att energieffektivisera befintliga byggnader. Projektet visar även upp olika lösningar för att minska utsläppen från transportsektorn, till exempel automatiserad avfallshantering, elbilspooler samt AI för analys och styrning av trafik.

Tillsammans med Barcelona stad och Köln stad är Stockholms stad projektets demonstrationsstäder, vilket innebär att olika lösningar ska testas på plats i respektive stad. Cork stad, Graz stad, Porto stad, Valetta stad och Suceava stad följer projektet för att ta del av erfarenheter kring projektets hållbara smarta lösningar.

Övriga samverkanspartners är

 • ICLEI
 • KTH
 • IESE
 • REC
 • Envac
 • Dalkia
 • Fortum
 • Carrier
 • Skanska
 • Info 24
 • IEM
 • Rhein Energie
 • Ampido
 • Cambio Cologne
 • KVB
 • AGT International
 • DEWOG
 • Endesa SA
 • Retevision I SA
 • Anteverti
 • Barcelona Supercomputing Center
 • CENIT - Center for Innovation in Transport, Gas Natural Sdg
 • Fundacio i2Cat, Energy research Center
 • Philips Lighting B.V.
 • Schneider Electric,
 • Urbisup Consulting, Region Stockholm, IBM samt det internationella nätverket POLIS.

Projektfakta

Projektperiod: 2015-01-01 till 2019-12-30
Stockholms roll i projektet: Projektägare genom miljöförvaltningen
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Horisont 2020
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 250 000 000 kronor
Projektets tema: Klimat, miljö och mobilitet

Uppdaterad