ESF-projektet SYVen

ESF-projektet SYVen erbjöd kompetenshöjning för studie- och yrkesvägledare för att ge dem verktyg och kunskap för att anpassa vägledningsmetoder efter den sökandes behov.

Målet med ESF-projektet SYVen var att studie- och yrkesvägledare ska leda fler kortutbildade till studier vilket kan leda till en hållbar etablering på arbetsmarknaden.

Inom ramen för projektet studerades vägledningsmetoder från andra länder i Europa. Utifrån denna omvärldsanalys samt utifrån verksamheternas och individernas behov testades flera olika verktyg, exempelvis flera utbildningsinsatser och möjlighet till jobbskuggning. Vägledare fick även förstärkta kunskaper i att skapa karriärstegar samt stärkt handledning i digital vägledning och gruppvägledning.

Projektfakta

Projektperiod: 18-09-01 till 21-12-31
Stockholms roll i projektet: Projektägare genom arbetsmarknadsförvaltningen
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Europeiska socialfonden (ESF)
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 5 186 856 kronor
Projektets tema: Arbetsmarknad, utbildning och social inkludering

Uppdaterad