The Northern ScanMed Ports – Sustainable Maritime Links

Projektet The Northern ScanMed Ports – Sustainable Maritime Links bidrar till en effektiviserad och förbättrad energianvändning i hamnar och på båttransporter.

Staden samarbetar med flera internationella aktörer för att utveckla miljötjänster riktade mot hamnverksamhet och minska miljöpåverkan från trafiken på Östersjön. På så sätt ska resan från land till hav bli mer hållbar.

Genom projektet undersöker deltagarna hur de på ett bättre sätt kan tillhandahålla alternativa bränslen samt infrastruktur för att stimulera användningen av just alternativt bränsle. Inom ramen för projektet installeras el-anslutningar, så kallade Onshore power supply (OPS), samt olika faciliteter för avloppsvatten.

Externa samverkanspartners är

  • Åbo Hamn
  • Nådendals Hamn
  • HaminaKotka
  • Viking Line.

Projektfakta

Projektperiod: 2014-01-01 till 2016-12-31
Stockholms roll i projektet: Projektpartner genom Stockholms hamnar
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 79 542 000 kronor
Projektets tema: Klimat, miljö och mobilitet

Uppdaterad