Fossilfritt 2030 Stockholm

Fossilfritt 2030 är en kraftsamling i Stockholms län som syftar till att växla upp och underlätta omställningen till fossilfria transporter så att 2030-målet för transportsektorn kan nås.

Målet för Fossilfritt 2030 är att de deltagande kommuner ska uppnå en fossiloberoende fordonsflotta före år 2030 och därigenom även underlätta näringslivets och allmänhetens omställning.

Inom projektet deltar miljöförvaltningen med operativt stöd och rådgivning inom staden och till medverkande kommuner gällande

 • omställningen av fordon
 • drivmedel
 • infrastruktur för förnybara drivmedel
 • delad mobilitet.

Exempel på delprojekt är samarbete kring

 • upphandlingar av miljöfordon, elbilpool och arbetsmaskiner
 • konvertering av laddhybridbilar från el-bensin till el-etanol
 • informationskampanj om biodrivmedel
 • inspiration för att leva utan egen bil
 • cykelvänliga arbetsplatser.

Projektens insatser kommer att bidra till

 • ett mer hållbart resande
 • en förbättrad tillgång till alternativa resesätt
 • förbättrad infrastruktur för tankning och laddning av förnybara drivmedel
 • en ökad regional marknad för förnybara drivmedel.

Målet kommer dessutom att leda till en grön regional tillväxt, en stärkt krisberedskap och en ökad omställning till en cirkulär och biobaserad ekonomi.

Projektfakta

Projektperiod: 2020-01-01 till 2023-10-21
Stockholms roll i projektet: Projektpartner genom miljöförvaltningen
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Europeiska regionalfonden, ERUF, via Tillväxtverket
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 7 549 000 kronor
Projektets tema: Klimat, miljö och mobilitet

Uppdaterad