Civitas Eccentric

Civitas Eccentric främjar innovativa lösningar inom mobilitetsområdet som bidrar till stadens arbete för ett mer klimatsmart och hållbart Stockholm. Fokus är att utveckla formerna för att resa och transportera varor.

Projektet lyfter fram åtgärder som främjar hållbar mobilitet och transportlösningar i stadsnära ytterområden i fem europeiska städer. Tolv demonstrationsprojekt genomförs i Stockholm med syftet att stödja utvecklingen av kommunikationslösningar, exempelvis

 • mobilitetstjänster
 • testflottar för el-lastcyklar och elskåpbilar
 • förbättringar inom kollektivtrafiken.

Projektet utgår ifrån olika målgruppers behov, allt ifrån resor i en stockholmares vardag till eldrivna transporter för olika yrkesgrupper.

Inom ramen för projektet utvecklas och marknadsförs en ny mobilitetstjänst. Tjänsten hjälper användaren att hitta transporter genom att kombinera samåkning, bilpooler, cykelpooler och kollektivtrafik.

Projektet koordineras av Madrid, som tillsammans med Stockholms stad, München stad, Åbo stad samt Ruse stad genomför liknande åtgärder i respektive stad.

Externa samverkanspartners är

 • Western Systems Ltd
 • Regional Counsil of Southwest Finland
 • Gasum Ltd
 • City of Munich
 • Green City
 • Technical University of Munich
 • Domagk Park
 • Club Sustainable Development of Civil Society
 • City of Madrid
 • Technical University of Madrid
 • Consorcio Regional de Transportes de Madrid
 • FM Logistic Corporate
 • AVIA
 • Empresa Municipal de Transportes
 • ICCA
 • Mobility Motors Sweden
 • Cykelkonsulterna
 • KTH
 • Snappcar
 • Ubigo Innovation
 • Go More ApS.

Projektfakta

Projektperiod: 2016-09-01 till 2020-08-31
Stockholms roll i projektet: Projektpartner genom miljöförvaltningen
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Horisont 2020
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 189 602 019 kronor
Projektets tema: Klimat, miljö och mobilitet

Uppdaterad