Växgo

Projektet Växgo utvecklar samarbetet mellan Stockholm stad, civilsamhället och lokala aktörer i Stockholms ytterstadsområden med särskilt fokus på unga vuxna.

Genom kultur och kulturella aktiviteter ska målgruppens kontaktnät ökas samtidigt som den sociala inkluderingen stärks.

Projektet riktar sig mot områden med hög arbetslöshet och där majoriteten av invånarna är nyanlända eller andra generationens svenskar.

Målsättningen är att bidra till ett bättre och likvärdigt bemötande samtidigt som det kulturella utbudet blir tillgängligt för fler. Projektet ska även stärka ledarskapet och öka mångfalden bland stadens personal.

Projektfakta

Projektperiod: 2015-06-01 till 2017-05-31
Stockholms roll i projektet: Projektägare genom kulturförvaltningen
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Erasmus +
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 179 264 kronor
Projektets tema: Arbetsmarknad, utbildning och social inkludering

Uppdaterad