Omställning Stockholm

Projektet Omställning Stockholm bidrar till stärkt samverkan mellan besöksnäringens aktörer och en hållbar framtid för besöksdestinationen Stockholm.

Företagen inom besöksnäringen i Stockholms län drabbades hårt av effekter efter covid-19-pandemin. Marknaden har varit starkt begränsad där företagen tappade stora delar av sin omsättning. Merparten av företagen är små med begränsade möjligheter att hantera längre bortfall av besökare eller kunder. Pandemin har även skapat nya kundbeteenden och med det behov av anpassning inom besöksnäringen.

Små och medelstora företag i Stockholms besöksnäring får genom projektet öka sin förmåga långsiktigt och hållbart inom digital affärsutveckling, digital marknadsföring samt har ökade möjligheter till samverkan. Företag i Stockholms besöksnäring inom evenemang stärker även sin konkurrenskraft långsiktigt och hållbart genom samverkan och stärkt omvärldsbevakning.

Målet är att efter projektets avslut har små och medelstora företag i Stockholms besöksnäring ökat sin förmåga att anpassa sig till framtida förutsättningar, som påskyndats av Covid-19-pandemin, och därigenom nått en långsiktig och hållbar konkurrenskraft.

Projektfakta

Projektperiod: 
Stockholms roll i projektet: Projektägare genom Visit Stockholm
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 8 300 000 kr
Projektets tema: Näringslivsfrämjande insatser

Uppdaterad