Entreprenör i Sverige

Entreprenör i Sverige utvecklar stadens sfi-undervisningen på B-nivå för att få ett tydligare fokus på entreprenöriella färdigheter och kunskaper.

Deltagarna får ta del av olika förberedande insatser som utgår från inspiration, idéutveckling samt förståelse för företagande.

Genom projektet förbereds deltagarna inför och slussas vidare till affärs- och innovationsrådgivning under en tidig fas i etableringen för nyanlända. Projektet har ett särskilt mål att nå nyanlända kvinnor.

Staden leder samverkansprojektet där åtta kommuner i Stockholms län samverkar för att stärka deltagarnas möjligheter till egenförsörjning. Det nya spåret för sfi kallas SFE där en regional samverkan möjliggör att nära 400 deltagare från åtta kommuner kommer att gå den särskilda insatsen Pre Start-Up Program i samband med sin undervisning.

Externa samverkanspartners är

  • Arbetsförmedlingen
  • Nacka kommun
  • Lidingö kommun
  • Sollentuna kommun
  • Järfälla, kommun
  • Täby kommun
  • Botkyrka kommun
  • ett antal lokala företagsfrämjare i respektive deltagande kommun.

Projektfakta

Projektperiod: 2018-01-02 till 2020-12-31
Stockholms roll i projektet: Projektpartner genom arbetsmarknadsförvaltningen
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Europeiska socialfonden
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 11 629 785 kronor
Projektets tema: Arbetsmarknad, utbildning och social inkludering

Uppdaterad