Sverige bygger nytt

Byggindustrin i Stockholmsregionen är i stort behov av arbetskraft samtidigt som det finns ett stort antal arbetssökande stockholmare.

Under projektet Sverige bygger nytt utvecklar berörda aktörer i Stockholm olika modeller för att erbjuda

  • kompetensvalidering
  • språkstöd på arbetsplatserna
  • arbetsplatsförlagt lärande
  • värdegrundsarbete
  • positiva förebilder.

Projektet har som målsättning att deltagarna kommer närmare arbetsmarknaden samtidigt som staden och berörda myndigheter utvecklar nya metoder och arbetssätt för en ökad inkludering på arbetsmarknaden. Exempel på åtgärder är integrerad yrkesutbildning och validering med utbildning i svenska språket, men även metoder för arbetsförlagt lärande.

De metoder som tas fram inom ramen för projektet kommer att spridas till olika aktörer inom byggbranschen för att utveckla formerna för bland annat arbetsförlagt lärande och värdegrundsarbete. Under projektets gång stärks även samverkansformerna för kompetensvalidering.

Externa samverkanspartners är

  • Haninge kommun
  • Solna stad
  • Fackförbundet Byggnads
  • aktörer inom kyl- och installationsbranschen.

Projektfakta

Projektperiod: 2016-08-01 till 2019-07-31
Stockholms roll i projektet: Projektpartner genom Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Europeiska socialfonden (ESF)
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 65 309 394 kronor
Projektets tema: Arbetsmarknad, utbildning och social inkludering

Uppdaterad