Urban Learning

Urban Learning är ett projekt där flera stora europeiska städer utbyter erfarenheter och delar goda exempel kring olika stadsplaneringsprocesser, bland annat kring integrerad energiplanering i urbana områden.

Med en ökande befolkningstillväxt står många städer inför stora utmaningar med att erbjuda hållbara och prisvärda bostäder och infrastruktur. För att nå högt uppsatta energi- och klimatmål, och samtidigt hålla nere kostnaderna, krävs därför ett fungerande samarbete mellan viktiga aktörer inom energiförsörjningsområdet.

Målet är att utveckla tekniska energilösningar samt instrument och verktyg för energifrågor i samband med stadsplanering. Projektet ser över och effektivisera planeringsprocesser samt arbetar med att ta fram styrdokument inom området.

I Stockholm integreras delar av projektet i bland annat olika processer inom stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden där staden utarbetar olika metodstöd för att integrera frågorna i befintliga processer.

Externa samverkanspartners är

  • Wien stad
  • Berlin stad
  • Paris stad
  • Amsterdam stad
  • Warszawa stad
  • Zagreb stad.

Projektfakta

Projektperiod: 2015-03-01 till 2017-11-30
Stockholms roll i projektet: Projektpartner genom stadsbyggnadskontoret
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Horisont 2020
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 20 283 210 kronor
Projektets tema: Klimat, miljö och mobilitet

Uppdaterad