Levande Stockholm

Arbetet med Levande Stockholm har pågått sedan 2015 med syfte att levandegöra stadens offentliga rum, skapa trivsamma miljöer och ett attraktivt stadsliv.

Varje år gör staden om gator, torg och andra ytor till inbjudande offentliga rum med möbler, växter och kultur. Levande Stockholm genomförs både under sommar- och vintersäsongen. Levande Stockholm utvecklas av Stockholms stad i nära samarbete med näringslivet och stadens medborgare.

Beslut om Levande Stockholm

Sommar 2020

Beslut fattades i Trafiknämnden den 12 december 2019 om vad som ska ingå i uppdraget för konceptet Levande Stockholm.

Beslut Levande Stockholm sommar 2020 (pdf, 1,7 mB, nytt fönster)

Uppdaterad