Gator och torg

Stadens offentliga rum – gator torg och andra allmänna platser – är en av Stockholms största och viktigaste tillgångar.

Stockholms offentliga rum utgör en arena för stadens grundläggande syfte: möten mellan människor för utbyte av idéer, kultur, varor och tjänster.

När staden växer delar fler människor på de offentliga rummen, vilket ökar möjligheten till interaktion. Det krävs varsamma avvägningar för att nyttan av detta ska gagna så många som möjligt.

Strategi för offentliga rum

Som ett komplement till Framkomlighetsstrategin har staden en strategi för offentliga rum. Strategin syftar till att utveckla framkomlighetsstrategin med ett resonemang om vistelse i det offentliga rummet.

Strategin för offentliga rum kompletterar de styrande principerna från framkomlighetsstrategin för hur prioriteringar ska göras i beslut om stadens vägar och gator. Den innehåller planeringsprinciper för hur stadens gator, torg och andra allmänna platser ska utvecklas till mötes- och vistelseplatser i en växande, attraktiv och hållbar stad.

Levande Stockholm

Konceptet Levande Stockholm syftar till att levandegöra stadens offentliga rum genom att skapa trivsamma utemiljöer och ett attraktivt stadsliv. Varje år smyckas gator och torg om till trivsamma gågator och vinter- och sommartorg.

Strategi för offentliga rum – en del av framkomlighetsstrategin

Strategi för offentliga rum – en del av framkomlighetsstrategin (pdf, 2 MB, nytt fönster)

Strategy for public spaces – English version (pdf, 1,8 MB, nytt fönster)

Uppdaterad