Rapporter från revisionen

Revisorerna i Stockholms stad genomför varje år fördjupade granskningar. De rör ofta en avgränsad del av en större verksamhet.

Revisorerna tar fram en revisionsplan för det kommande årets verksamhet. Revisionsplanen redovisar granskningens innehåll och omfattning.

Revisionsplan 2020–2022 (pdf, 147 kB nytt fönster) 

Revisionsplan 2021-2022 (pdf, 221 kB, nytt fönster)

De fördjupade granskningarna som revisionen genomför presenteras i revisionsrapporter som publiceras när granskningen är färdig.

I årsredogörelsen sammanfattar revisorerna årets granskning.

Stadsrevisionens årsredogörelse 2019 (pdf, 3 MB, nytt fönster)

De senaste årens revisionsrapporter

Språkutveckling i förskolan, 2020:9

Projektrapport 2020 nr 9 Språkutveckling i förskolan (pdf, 428 kB, nytt fönster)

Sammanfattning 2020 nr 9 Språkutveckling i förskolan (pdf, 35 kB, nytt fönster)

Underhåll av allmännyttans fastighetsbestånd, 2020:8

Projektrapport 2020 nr 8 Underhåll av allmännyttans fastighetsbestånd (pdf, 1,04 kB, nytt fönster)

Sammanfattning 2020 nr 8 Underhåll av allmännyttans fastighetsbestånd (pdf, 36 kB, nytt fönster)

Grundskolans kompensatoriska uppdrag, 2020:7

Projektrapport 2020 nr7 Förutsättningar för grundskolans kompensatoriska uppdrag (pdf, 569 kB, nytt fönster)

Sammanfattning Förutsättningar för grundskolans kompensatoriska uppdrag (pdf, 33,5 kB, nytt fönster)

Stadens skyfallshantering, 2020:6

Sammanfattning, Stadens skyfallshantering (pdf, 32,9 kB, nytt fönster)

Stadens skyfallshantering (pdf, 572,5 kB, nytt fönster)

Uppföljning av utförare av korttidstillsyn enligt LSS, 2020:5

Sammanfattning, Uppföljning av utförare av korttidstillsyn enligt LSS (pdf, 144 kB, nytt fönster)

Uppföljning av utförare av korttidstillsyn enligt LSS (pdf, 842 kB, nytt fönster)

Digitala verktyg i grundskolan, 2020:4

Sammanfattning, Digitala verktyg i grundskolan (pdf, 138 kB, nytt fönster)

Digitala verktyg i grundskolan (pdf, 230 kB, nytt fönster)

Äldre med psykisk ohälsa, 2020:3

Sammanfattning, Äldre med psykisk ohälsa (pdf, 34 kB, nytt fönster)

Äldre med psykisk ohälsa (pdf, 595 kB, nytt fönster)

Bolagens investeringar, 2020:2

Sammanfattning, Bolagens investeringar (pdf, 449 kB, nytt fönster)

Bolagens investeringar (pdf, 969 kB, nytt fönster)

Stadens arbetsmarknadsinsatser, 2020:1

Sammanfattning, Stadens arbetsmarknadsinsatser (pdf, 33 KB, nytt fönster)

Stadens arbetsmarknadsinsatser (pdf, 404 KB, nytt fönster)

 

Intern kontroll med fokus på oegentligheter, 2018:13

Sammanfattning, Intern kontroll med fokus på oegentligheter (pdf, 34 kB, nytt fönster)

Intern kontroll med fokus på oegentligheter (pdf, 219 kB, nytt fönster)

Styrning av gymnasieskolans ekonomi och verksamhet, 2018:12

Sammanfattning, Styrning av gymnasieskolans ekonomi och verksamhet (pdf, 30 kB, nytt fönster)

Styrning av gymnasieskolornas ekonomi och verksamhet (pdf, 303 kB, nytt fönster)

Kontinuitet inom hemtjänsten, 2018:11

Sammanfattning, Kontinuitet inom hemtjänsten (pdf, 33 kB, nytt fönster)

Kontinuitet inom hemtjänsten (pdf, 387 kB, nytt fönster)

Oegentligheter och förtroendeskadligt agerande, 2018:10

Sammanfattning, Oegentligheter och förtroendeskadligt agerande (pdf, 33 kB, nytt fönster)

Oegentligheter och förtroendeskadligt agerande (pdf, 403 kB, nytt fönster)

Hedersrelaterat våld och förtryck, 2018:9

Sammanfattning, Hedersrelaterat våld och förtryck (pdf, 102 kB, nytt fönster)

Hedersrelaterat våld och förtryck (pdf, 459 kB, nytt fönster)

Stadens informationssäkerhetsarbete, 2018:8

Sammanfattning, Stadens informationssäkerhetsarbete (pdf, 34 kB, nytt fönster)

Stadens informationssäkerhetsarbete (pdf, 241 kB, nytt fönster)

Tillgänglighet i offentlig miljö och till stadens service, 2018:7

Sammanfattning, Tillgänglighet i offentlig miljö och till stadens service (pdf, 34 kB, nytt fönster)

Tillgänglighet i offentlig miljö och till stadens service (pdf, 218 kB, nytt fönster)

Uppföljning av miljöpåverkan i stadsplaneringen, 2018:6

Sammanfattning, Uppföljning av miljöpåverkan i stadsplaneringen (pdf, 29 kB, nytt fönster)

Uppföljning av miljöpåverkan i stadsplaneringen (pdf, 646 kB, nytt fönster)

Kunskapsresultat i grundskolan, 2018:5

Sammanfattning, Kunskapsresultat i grundskolan (pdf, 29 kB, nytt fönster)

Kunskapsresultat i grundskolan (pdf, 222 kB, nytt fönster)

Stadens bostadsförsörjningsansvar, 2018:4

Sammanfattning, Stadens bostadsförsörjningsansvar (pdf, 31 kB, nytt fönster)

Stadens bostadsförsörjningsansvar (pdf, 257 kB, nytt fönster)

Kompetensförsörjning inom förskola, skola och socialtjänst, 2018:3

Sammanfattning, Kompetensförsörjning inom förskola, skola och socialtjänst (pdf, 32 kB, nytt fönster)

Kompetensförsörjning inom förskola, skola och socialtjänst (pdf, 279 kB, nytt fönster)

Stadens mottagande av nyanlända, 2018:2

Sammanfattning, Stadens mottagande av nyanlända (pdf, 30 kB, nytt fönster)

Stadens mottagande av nyanlända (pdf, 507 kB, nytt fönster)

Kränkande behandling i grundskolan, 2018:1

Sammanfattning, Kränkande behandling i grundskolan (pdf, 33 kB, nytt fönster)

Kränkande behandling i grundskolan (pdf, 336 kB, nytt fönster)

Miljöprogrammet Hållbar energianvändning, 2017:9

Sammanfattning, Miljöprogrammet Hållbar energianvändning (pdf, 262 kB, nytt fönster)

Miljöprogrammet Hållbar energianvändning (pdf, 620 kB, nytt fönster)

Direktupphandling, 2017:8

Sammanfattning, Direktupphandling (pdf, 32 kB, nytt fönster)

Direktupphandling (pdf, 192 kB, nytt fönster)

Utredningstider inom individ- och familjeomsorgen, 2017:7

Sammanfattning, Utredningstider inom individ- och familjeomsorgen (pdf, 15 kB, nytt fönster)

Utredningstider inom individ- och familjeomsorgen (pdf, 361 kB, nytt fönster)

Trygghet och delaktighet, 2017:6

Sammanfattning, Trygghet och delaktighet (pdf, 22 kB, nytt fönster)

Trygghet och delaktighet (pdf, 382 kB, nytt fönster)

Stadens skydd mot anlitande av svart arbetskraft, 2017:5

Sammanfattning, Stadens skydd mot anlitande av svart (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Stadens skydd mot anlitande av svart arbetskraft (pdf, 340 kB, nytt fönster)

Granskning av samverkan i missbruks- och beroendevården, 2017:4

Sammanfattning, Granskning av samverkan i missbruks- och beroendevården (pdf, 122 kB, nytt fönster)

Granskning av samverkan i missbruks- och beroendevården (pdf, 825 kB, nytt fönster)

Dialogen med medborgare i projektet Nya Slussen, 2017:3

Sammanfattning, Dialogen med medborgare i projektet Nya Slussen (pdf, 26 kB, nytt fönster)

Dialogen med medborgare i projektet Nya Slussen (pdf, 991 kB, nytt fönster)

Ökade kunskapsskillnader i skolan, 2017:2

Sammanfattning, Ökade kunskapsskillnader i skolan (pdf, 26 kB, nytt fönster)

Ökade kunskapsskillnader i skolan (pdf, 162 kB, nytt fönster)

Bostadsbyggandet - stadsbyggnadsprocessen, 2017:1

Sammanfattning, Bostadsbyggandet – stadsbyggnadsprocessen (pdf, 27 kB, nytt fönster)

Bostadsbyggandet – stadsbyggnadsprocessen (pdf, 745 kB, nytt fönster)

Aktivitetsansvaret och arbetsmarknadsinsatser till unga, 2016:10

Sammanfattning, Aktivitetsansvaret och arbetsmarknadsinsatser till unga (pdf, 66 kB, nytt fönster)

Aktivitetsansvaret och arbetsmarknadsinsatser till unga (pdf, 315 kB, nytt fönster)

Stadens investeringar, 2016:9

Sammanfattning, Stadens investeringar (pdf, 20 kB, nytt fönster)

Stadens investeringar (pdf, 498 kB, nytt fönster)

Lokalförsörjning - förskola och skola, 2016:8

Sammanfattning, Lokalförsörjning, förskola och skola (pdf, 69 kB, nytt fönster)

Lokalförsörjning - förskola och skola (pdf, 581 kB, nytt fönster)

Ensamkommande flyktingbarn, 2016:7

Sammanfattning, Ensamkommande flyktingbarn (pdf, 10 kB, nytt fönster)

Projektrapport Ensamkommande flyktingbarn (pdf, 534 kB, nytt fönster)

Tryggt boende inom äldreomsorgen, 2016:6

Sammanfattning, Tryggt boende inom äldreomsorgen (pdf, 22 kB, nytt fönster)

Tryggt boende inom äldreomsorgen (pdf, 310 kB, nytt fönster)

Styrning av projektet Nya Slussen, 2016:5

Sammanfattning, Projekt Nya Slussen (pdf, 81 kB, nytt fönster)

Styrning av projektet Nya Slussen (pdf, 2,8 MB, nytt fönster)

Idrott, kultur och mångfald - barn och ungdomar, 2016:4

Sammanfattning, Idrott, kultur och mångfald – barn och ungdomar (pdf, 65 kB, nytt fönster)

Idrott, kultur och mångfald – barn och ungdomar (pdf, 473 kB, nytt fönster)

Förebyggande och hälsofrämjande insatser för äldre, 2016:3

Sammanfattning, Förebyggande och hälsofrämjande insatser för äldre (pdf, 20 kB, nytt fönster)

Förebyggande och hälsofrämjande insatser för äldre (pdf, 356 kB, nytt fönster)

Samverkan stadsdelsnämnder och servicenämnden vid gemensam upphandling, 2016:2

Sammanfattning, Samverkan stadsdelsnämnder och servicenämnden vid gemensam upphandling (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Samverkan stadsdelsnämnder och servicenämnden vid gemensam upphandling (pdf, 240 kB, nytt fönster)

Stadens bostadsbyggande, 2016:1

Sammanfattning, Stadens bostadsbyggande (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Stadens bostadsbyggande (pdf, 500 kB, nytt fönster)

Granskning av överförmyndarnämnden, 2015:11

Sammanfattning, Granskning av överförmyndarnämnden (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Granskning av överförmyndarnämnden (pdf, 496 kB, nytt fönster)

Planering och byggande av studentbostäder, 2015:10

Sammanfattning, Planering och byggande av studentbostäder (pdf, 132 kB, nytt fönster)

Planering och byggande av studentbostäder (pdf, 315 kB, nytt fönster)

Grundskolans arbete med  elever som riskerar att inte uppnå målen - en uppföljning, 2015:9

Sammanfattning, Grundskolans arbete med elever som riskerar att inte uppnå målen - en uppföljning (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Grundskolans arbete med elever som riskerar att inte uppnå målen - en uppföljning (pdf, 304 kB, nytt fönster)

Miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar i stadens planer och program, 2015:8

Sammanfattning, Miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar i stadens planer och program (pdf, 66 kB, nytt fönster)

Miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar i stadens planer och program (pdf, 483 kB, nytt fönster)

Investeringsprojektet Tätskikt Sergels torg, 2015:7

Sammanfattning, Investeringsprojektet Tätskikt Sergels torg (pdf, 66 kB, nytt fönster)

Investeringsprojektet Tätskikt Sergels torg (pdf, 211 kB, nytt fönster)

Bostäder för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning, 2015:6

Sammanfattning, Bostäder för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning (pdf, 66 kB, nytt fönster)

Bostäder för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning (pdf, 689 kB, nytt fönster)

Barnrättsperspektivet i socialtjänstens handläggning, 2015:5

Sammanfattning, Barnrättsperspektivet i socialtjänstens handläggning (pdf, 66 kB, nytt fönster)

Barnrättsperspektivet i socialtjänstens handläggning (pdf, 540 kB, nytt fönster)

Samverkan kring barn som far illa eller riskerar fara illa - en uppföljning, 2015:4

Sammanfattning, Samverkan kring barn som far illa eller riskerar fara illa - en uppföljning (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Samverkan kring barn som far illa eller riskerar fara illa - en uppföljning (pdf, 422 kB, nytt fönster)

Stadens personal- och kompetensförsörjning, 2015:3

Sammanfattning, Stadens personal- och kompetensförsörjning (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Stadens personal- och kompetensförsörjning (pdf, 270 kB, nytt fönster)

Förtroendeskadligt beteende och oegentligheter, 2015:2

Sammanfattning, Förtroendeskadligt beteende och oegentligheter (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Förtroendeskadligt beteende och oegentligheter (pdf, 351 kB, nytt fönster)

Avtalsförvaltning avseende Gemensamt it-service, 2015:1

Sammanfattning, Avtalsförvaltning avseende gemensam IT-service, GS-IT (pdf, 69 kB, nytt fönster)

Avtalsförvaltning avseende Gemensam it-service (pdf, 529 kB, nytt fönster)

Äldre med psykisk funktionsnedsättning, 2014:14

Sammanfattning, Äldre med psykisk funktionsnedsättning (pdf, 66 kB, nytt fönster)

Äldre med psykisk funktionsnedsättning (pdf, 841 kB, nytt fönster)

Stadens upphandlingsverksamhet, 2014:13

Sammanfattning, Stadens upphandlingsverksamhet (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Stadens upphandlingsverksamhet (pdf, 224 kB, nytt fönster)

Kränkande behandling i skolan, 2014:12

Sammanfattning, Kränkande behandling i skolan (pdf, 66 kB, nytt fönster)

Kränkande behandling i skolan (pdf, 342 kB, nytt fönster)

Systematiskt miljöarbete - Miljöeffektiva transporter, 2014:11

Sammanfattning, Systematiskt miljöarbete - Miljöeffektiva transporter (pdf, 133 kB, nytt fönster)

Systematiskt miljöarbete - Miljöeffektiva transporter (pdf, 1,08 MB, nytt fönster)

Insatser som utförs av ideella föreningar gällande våld i nära relationer, 2014:10

Sammanfattning, Insatser som utförs av ideella föreningar gällande våld i nära relationer (pdf, 20 kB, nytt fönster)

Insatser som utförs av ideella föreningar gällande våld i nära relationer (pdf, 275 kB, nytt fönster)

It i skolan, 2014:9

Sammanfattning, It i skolan (pdf, 63 kB, nytt fönster)

It i skolan (pdf, 766 kB, nytt fönster)

Övergång förskola-skola, 2014:8

Sammanfattning, Övergång förskola - skola (pdf, 20 kB, nytt fönster)

Övergång förskola-skola (pdf, 352 kB, nytt fönster)

Intern kontroll i investeringsprojekt, 2014:7

Sammanfattning, Intern kontroll i investeringsprojekt (pdf, 64 kB, nytt fönster)

Intern kontroll i investeringsprojekt (pdf, 317 kB, nytt fönster)

Medfinansiering i stora infrastrukturprojekt, 2014:6

Sammanfattning, Medfinansiering i stora infrastrukturprojekt (pdf, 65 kB, nytt fönster)

Medfinansiering i stora infrastrukturprojekt (pdf, 349 kB, nytt fönster)

Stockholms stads arbete med socialt utsatta områden, 2014:5

Sammanfattning, Stockholms stads arbete med socialt utsatta områden (pdf, 65 kB, nytt fönster)

Stockholms stads arbete med socialt utsatta områden (pdf, 744 kB, nytt fönster)

Avvikelsehantering inom socialtjänsten, 2014:4

Sammanfattning, Avvikelsehantering inom socialtjänsten (pdf, 65 kB, nytt fönster)

Avvikelsehantering inom socialtjänsten (pdf, 590 kB, nytt fönster)

Uppföljning av externa utförare inom socialtjänsten, 2014:3

Sammanfattning, Uppföljning av externa utförare inom socialtjänsten (pdf, 66 kB, nytt fönster)

Uppföljning av externa utförare inom socialtjänsten (pdf, 307 kB, nytt fönster)

Styrning av lokalförsörjningen, 2014:2

Sammanfattning, Styrning av lokalförsörjningen (pdf, 65 kB, nytt fönster)

Styrning av lokalförsörjningen (pdf, 142 kB, nytt fönster)

Paraplysystemets säkerhet och ändamålsenlighet, 2014:1

Sammanfattning, Paraplysystemets säkerhet och ändamålsenlighet (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Paraplysystemets säkerhet och ändamålsenlighet (pdf, 407 kB, nytt fönster)

Årsgranskningar av nämnder och bolag

Varje nämnd granskas varje år. Resultaten presenteras i en årsrapport och en revisionsberättelse.

Det är revisionskontoret som tar fram nämndernas och styrelsernas årsrapporter. De förtroendevalda revisorerna står bakom revisionsberättelsen.

I årsredogörelsen sammanfattar revisorerna årets granskning. Årsredogörelsen är en bilaga till kommunstyrelsens revisionsberättelse.

Även de kommunala bolagen granskas.

Nämndernas årsrapporter

Kommunstyrelsen

Årsrapport 2019 Kommunstyrelsen (pdf, 866 kB, nytt fönster)

Årsredogörelse 2019 (pdf, 3 MB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 Kommunstyrelsen (pdf, 173 kB, nytt fönster)

Delårsrapport – granskning och bedömning

Granskning av delårsrapport 2019 (pdf, 103 kB, nytt fönster)

Bedömning av delårsrapport 2019 (pdf, 45 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Bromma

Årsrapport 2019 Bromma stadsdelsnämnd (pdf, 549 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 Bromma stadsdelsnämnd (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Årsrapport 2019 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd (pdf, 540 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Farsta

Årsrapport 2019 Farsta stadsdelsnämnd (pdf, 457 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 Farsta stadsdelsnämnd (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Årsrapport 2019 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd (pdf, 544 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd (pdf, 53 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Årsrapport 2019 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (pdf, 455 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (pdf, 54 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Årsrapport 2019 Kungsholmens stadsdelsnämnd (pdf, 599 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 Kungsholmens stadsdelsnämnd (pdf, 53 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Årsrapport 2019 Norrmalms stadsdelsnämnd (pdf, 527 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 Norrmalms stadsdelsnämnd (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Årsrapport 2019 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (pdf, 535 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (pdf, 53 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Årsrapport 2019 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (pdf, 534 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (pdf, 53 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Årsrapport 2019 Skarpnäcks stadsdelsnämnd (pdf, 527 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 Skarpnäcks stadsdelsnämnd (pdf, 53 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Årsrapport 2019 Skärholmen stadsdelsnämnd (pdf, 533 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 Skärholmens stadsdelsnämnd (pdf, 53 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Södermalm

Årsrapport 2019 Södermalms stadsdelsnämnd (pdf, 436 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 Södermalms stadsdelsnämnd (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Årsrapport 2019 Älvsjö stadsdelsnämnd (pdf, 523 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 Älvsjö stadsdelsnämnd (pdf, 53 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Östermalm

Årsrapport 2019 Östermalms stadsdelsnämnd (pdf, 518 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 Östermalms stadsdelsnämnd (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Arbetsmarknadsnämnden

Årsrapport 2019 arbetsmarknadsnämnden (pdf, 421 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 arbetsmarknadsnämnden (pdf, 51 kB, nytt fönster)

Exploateringsnämnden

Årsrapport 2019 exploateringsnämnden (pdf, 480 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 exploateringsnämnden (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Fastighetsnämnden

Årsrapport 2019 fastighetsnämnden (pdf, 463 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 fastighetsnämnden (pdf, 54 kB, nytt fönster)

Idrottsnämnden

Årsrapport 2019 idrottsnämnden (pdf, 415 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 idrottsnämnden (pdf, 50 kB, nytt fönster)

Kulturnämnden avseende kulturförvaltningen

Årsrapport 2019 kulturnämnden avseende kulturförvaltningen (pdf, 442 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 kulturnämnden avseende kulturförvaltningen (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Kulturnämnden avseende stadsarkivet

Årsrapport 2019 kulturnämnden avseende stadsarkivet (pdf, 404 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 kulturnämnden avseende stadsarkivet (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2019 kyrkogårdsnämnden (pdf, 420 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 kyrkogårdsnämnden (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Årsrapport 2019 miljö- och hälsoskyddsnämnden (pdf, 227 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 miljö- och hälsoskyddsnämnden (pdf, 51 kB, nytt fönster)

Rådet till skydd för Stockholms skönhet

Årsrapport 2019 rådet till skydd för Stockholms skönhet (pdf, 163  kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 rådet till skydd för Stockholms skönhet (pdf, 51 kB, nytt fönster)

Servicenämnden

Årsrapport 2019 servicenämnden (pdf, 416 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 servicenämnden (pdf, 56 kB, nytt fönster)

Socialnämnden

Årsrapport 2019 socialnämnden (pdf, 532 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 socialnämnden (pdf, 55 kB, nytt fönster)

Stadsbyggnadsnämnden

Årsrapport 2019 stadsbyggnadsnämnden (pdf, 454 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 stadsbyggnadsnämnden (pdf, 51 kB, nytt fönster)

Trafiknämnden

Årsrapport 2019 trafiknämnden (pdf, 440 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 trafiknämnden (pdf, 141 kB, nytt fönster)

Utbildningsnämnden

Årsrapport 2019 utbildningsnämnden (pdf, 693 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 utbildningsnämnden (pdf, 119 kB, nytt fönster)

Valnämnden

Årsrapport 2019 valnämnden (pdf, 101 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 valnämnden (pdf, 50 kB, nytt fönster)

Äldrenämnden

Årsrapport 2019 äldrenämnden (pdf, 525 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 äldrenämnden (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Överförmyndarnämnden

Årsrapport 2019 överförmyndarnämnden (pdf, 430 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 överförmyndarnämnden (pdf, 54 kB, nytt fönster)

Kommunstyrelsen

Årsrapport 2018 Kommunstyrelsen (pdf, 542 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Kommunstyrelsen år 2018 (pdf, 68 kB, nytt fönster)

Årsredogörelse 2018 (pdf, 2,2 MB, nytt fönster)

Valnämnden

Årsrapport 2018 valnämnden (pdf, 47 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för valnämnden år 2018 (pdf, 49 kB, nytt fönster)

Rådet till skydd för Stockholms skönhet 

Årsrapport 2018 Rådet till skydd för Stockholms skönhet (Skönhetsrådet) (pdf, 49 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Rådet till skydd för Stockholms skönhet (Skönhetsrådet) år 2018 (pdf, 50 kB, nytt fönster)

Servicenämnden

Årsrapport 2018 servicenämnden (pdf, 350 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för servicenämnden år 2018 (pdf, 54 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Årsrapport 2018 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (pdf, 351 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd år 2018 (pdf, 53 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Årsrapport 2018 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (pdf, 361 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd år 2018 (pdf, 53 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Årsrapport 2018 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (pdf, 355 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd år 2018 (pdf, 54 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Bromma

Årsrapport 2018 Bromma stadsdelsnämnd (pdf, 415 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Bromma stadsdelsnämnd år 2018 (pdf, 104 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Årsrapport 2018 Kungsholmens stadsdelsnämnd (pdf, 344 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Kungsholmens stadsdelsnämnd år 2018 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Årsrapport 2018 Norrmalms stadsdelsnämnd (pdf, 363 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Norrmalms stadsdelsnämnd år 2018 (pdf, 51 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Östermalm

Årsrapport 2018 Östermalms stadsdelsnämnd (pdf, 344 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Östermalms stadsdelsnämnd år 2018 (pdf, 53 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Södermalm

Årsrapport 2018 Södermalms stadsdelsnämnd (pdf, 353 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Södermalms stadsdelsnämnd år 2018 (pdf, 53 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Årsrapport 2018 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd (pdf, 401 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd år 2018 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Årsrapport 2018 Skarpnäcks stadsdelsnämnd (pdf, 351 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Skarpnäcks stadsdelsnämnd år 2018 (pdf, 105  kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Farsta

Årsrapport 2018 Farsta stadsdelsnämnd (pdf, 353 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Farsta stadsdelsnämnd år 2018 (pdf, 105 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Årsrapport 2018 Älvsjö stadsdelsnämnd (pdf, 435 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd år 2018 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Årsrapport 2018 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd (pdf, 361 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd år 2018 (pdf, 54 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Årsrapport 2018 Skärholmens stadsdelsnämnd (pdf, 352 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd år 2018 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Exploateringsnämnden

Årsrapport 2018 exploateringsnämnden (pdf, 477 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för exploateringsnämnden år 2018 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Fastighetsnämnden

Årsrapport 2018 fastighetsnämnden (pdf, 392 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för fastighetsnämnden år 2018 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Idrottsnämnden

Årsrapport 2018 idrottsnämnden (pdf, 333, nytt fönster)

Revisionsberättelse för idrottsnämnden år 2018 (pdf, 51 kB, nytt fönster)

Kulturnämnden avseende kulturförvaltningen

Årsrapport 2018 kulturnämnden avseende kulturförvaltningen (pdf, 349 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för kulturnämnden avseende kulturförvaltningen år 2018 (pdf, 51 kB, nytt fönster)

Kulturnämnden avseende stadsarkivet

Årsrapport 2018 kulturnämnden avseende stadsarkivet (pdf, 327 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för kulturnämnden avseende stadsarkivet år 2018 (pdf, 51 kB, nytt fönster)

Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2018 kyrkogårdsnämnden (pdf, 337 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för kyrkogårdsnämnden år 2018 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Årsrapport 2018 miljö- och hälsoskyddsnämnden (pdf, 331 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för miljö- och hälsoskyddsnämnden år 2018 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Socialnämnden

Årsrapport 2018 socialnämnden (pdf, 438 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för socialnämnden år 2018 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Arbetsmarknadsnämnden

Årsrapport 2018 arbetsmarknadsnämnden (pdf, 347 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för arbetsmarknadsnämnden år 2018 (pdf, 53 kB, nytt fönster)

Stadsbyggnadsnämnden

Årsrapport 2018 stadsbyggnadsnämnden (pdf, 347 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för stadsbyggnadsnämnden år 2018 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Trafiknämnden

Årsrapport 2018 trafiknämnden (pdf, 354 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för trafiknämnden år 2018 (pdf, 51 kB, nytt fönster)

Utbildningsnämnden

Årsrapport 2018 utbildningsnämnden (pdf, 427 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för utbildningsnämnden år 2018 (pdf, 120 kB, nytt fönster)

Äldrenämnden

Årsrapport 2018 äldrenämnden (pdf, 343 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för äldrenämnden år 2018 (pdf, 51 kB, nytt fönster)

Överförmyndarnämnden

Årsrapport 2018 överförmyndarnämnden (pdf, 339 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för överförmyndarnämnden år 2018 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Kommunstyrelsen

Årsrapport 2017 Kommunstyrelsen (pdf, 426 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Kommunstyrelsen år 2017 (pdf, 514 kB, nytt fönster)

Årsredogörelse 2017 (pdf, 1,16 MB, nytt fönster)

Valnämnden

Årsrapport 2017 valnämnden (pdf, 114 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för valnämnden år 2017 (pdf, 117 kB, nytt fönster)

Rådet till skydd för Stockholms skönhet 

Årsrapport 2017 Rådet till skydd för Stockholms skönhet (Skönhetsrådet) (pdf, 118 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Rådet till skydd för Stockholms skönhet (Skönhetsrådet) år 2017 (pdf, 117 kB, nytt fönster)

Servicenämnden

Årsrapport 2017 servicenämnden (pdf, 358 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för servicenämnden år 2017 (pdf, 123 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Årsrapport 2017 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (pdf, 358 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Årsrapport 2017 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (pdf, 352 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Årsrapport 2017 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (pdf, 370 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Bromma

Årsrapport 2017 Bromma stadsdelsnämnd (pdf, 418 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Bromma stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 117 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Årsrapport 2017 Kungsholmens stadsdelsnämnd (pdf, 352 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Kungsholmens stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Årsrapport 2017 Norrmalms stadsdelsnämnd (pdf, 363 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Norrmalms stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 117 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Östermalm

Årsrapport 2017 Östermalms stadsdelsnämnd (pdf, 352 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Östermalms stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Södermalm

Årsrapport 2017 Södermalms stadsdelsnämnd (pdf, 378 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Södermalms stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 51 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Årsrapport 2017 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd (pdf, 402 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Årsrapport 2017 Skarpnäcks stadsdelsnämnd (pdf, 380 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Skarpnäcks stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Farsta

Årsrapport 2017 Farsta stadsdelsnämnd (pdf, 349 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Farsta stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Årsrapport 2017 Älvsjö stadsdelsnämnd (pdf, 428 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 51 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Årsrapport 2017 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd (pdf, 367 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Årsrapport 2017 Skärholmens stadsdelsnämnd (pdf, 358 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Exploateringsnämnden

Årsrapport 2017 exploateringsnämnden (pdf, 392 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för exploateringsnämnden år 2017 (pdf, 122 kB, nytt fönster)

Fastighetsnämnden

Årsrapport 2017 fastighetsnämnden (pdf, 374 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för fastighetsnämnden år 2017 (pdf, 122 kB, nytt fönster)

Idrottsnämnden

Årsrapport 2017 idrottsnämnden (pdf, 353 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för idrottsnämnden år 2017 (pdf, 117 kB, nytt fönster)

Kulturnämnden avseende kulturförvaltningen

Årsrapport 2017 kulturnämnden avseende kulturförvaltningen (pdf, 370 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för kulturnämnden avseende kulturförvaltningen år 2017 (pdf, 119 kB, nytt fönster)

Kulturnämnden avseende stadsarkivet

Årsrapport 2017 kulturnämnden avseende stadsarkivet (pdf, 343 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för kulturnämnden avseende stadsarkivet år 2017 (pdf, 119 kB, nytt fönster)

Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2017 kyrkogårdsnämnden (pdf, 339 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för kyrkogårdsnämnden år 2017 (pdf, 118 kB, nytt fönster)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Årsrapport 2017 miljö- och hälsoskyddsnämnden (pdf, 404 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för miljö- och hälsoskyddsnämnden år 2017 (pdf, 120 kB, nytt fönster)

Socialnämnden

Årsrapport 2017 socialnämnden (pdf, 475 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för socialnämnden år 2017 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Arbetsmarknadsnämnden

Årsrapport 2017 arbetsmarknadsnämnden (pdf, 371 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för arbetsmarknadsnämnden år 2017 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsbyggnadsnämnden

Årsrapport 2017 stadsbyggnadsnämnden (pdf, 381 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för stadsbyggnadsnämnden år 2017 (pdf, 118 kB, nytt fönster)

Trafiknämnden

Årsrapport 2017 trafiknämnden (pdf, 375 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för trafiknämnden år 2017 (pdf, 122 kB, nytt fönster)

Utbildningsnämnden

Årsrapport 2017 utbildningsnämnden (pdf, 446 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för utbildningsnämnden år 2017 (pdf, 121 kB, nytt fönster)

Äldrenämnden

Årsrapport 2017 äldrenämnden (pdf, 303 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för äldrenämnden år 2017 (pdf, 117 kB, nytt fönster)

Överförmyndarnämnden

Årsrapport 2017 överförmyndarnämnden (pdf, 365 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för överförmyndarnämnden år 2017 (pdf, 55 kB, nytt fönster)

Kommunstyrelsen

Årsrapport 2016 Kommunstyrelsen (pdf, 493 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Kommunstyrelsen år 2016 (pdf, 132 kB, nytt fönster)

Årsredogörelse 2016 (pdf, 2,02 MB, nytt fönster)

Valnämnden

Årsrapport 2016 Valnämnden (pdf, 134 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för valnämnden år 2016 (pdf, 50 kB, nytt fönster)

Rådet till skydd för Stockholms skönhet 

Årsrapport 2016 Rådet till skydd för Stockholms skönhet (Skönhetsrådet) (pdf, 136 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Rådet till skydd för Stockholms skönhet år 2016 (pdf, 51 kB, nytt fönster)

Servicenämnden

Årsrapport 2016 servicenämnden (pdf, 315 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för servicenämnden år 2016 (pdf, 55 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Årsrapport 2016 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (pdf, 387 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd år 2016 (pdf, 48 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Årsrapport 2016 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (pdf, 426 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd år 2016 (pdf, 49 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Årsrapport 2016 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (pdf, 392 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd år 2016 (pdf, 49 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Bromma

Årsrapport 2016 Bromma stadsdelsnämnd (pdf, 233 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Bromma stadsdelsnämnd år 2016 (pdf, 99 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Årsrapport 2016 Kungsholmens stadsdelsnämnd (pdf, 271 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Kungsholmens stadsdelsnämnd år 2016 (pdf, 115 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Årsrapport 2016 Norrmalms stadsdelsnämnd (pdf, 335 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Norrmalms stadsdelsnämnd år 2016 (pdf, 48 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Östermalm

Årsrapport 2016 Östermalms stadsdelsnämnd (pdf, 387 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Östermalms stadsdelsnämnd år 2016 (pdf, 48 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Södermalm

Årsrapport 2016 Södermalms stadsdelsnämnd (pdf, 343 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Södermalms stadsdelsnämnd år 2016 (pdf, 49 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Årsrapport 2016 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd (pdf, 398 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd år 2016 (pdf, 49 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Årsrapport 2016 Skarpnäcks stadsdelsnämnd (pdf, 194 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Skarpnäcks stadsdelsnämnd år 2016 (pdf, 167 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Farsta

Årsrapport 2016 Farsta stadsdelsnämnd (pdf, 384 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Farsta stadsdelsnämnd år 2016 (pdf, 50 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Årsrapport 2016 Älvsjö stadsdelsnämnd (pdf, 196 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd år 2016 (pdf, 166 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Årsrapport 2016 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd (pdf, 354 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd år 2016 (pdf, 49 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Årsrapport 2016 Skärholmens stadsdelsnämnd (pdf, 375 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd år 2016 (pdf, 48 kB, nytt fönster)

Exploateringsnämnden

Årsrapport 2016 exploateringsnämnden (pdf, 282 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för exploateringsnämnden år 2016 (pdf, 53 kB, nytt fönster)

Fastighetsnämnden

Årsrapport 2016 fastighetsnämnden (pdf, 376 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för fastighetsnämnden år 2016 (pdf, 117 kB, nytt fönster)

Idrottsnämnden

Årsrapport 2016 idrottsnämnden (pdf, 255 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för idrottsnämnden år 2016 (pdf, 64 kB, nytt fönster)

Kulturnämnden avseende kulturförvaltningen

Årsrapport 2016 kulturnämnden avseende kulturförvaltningen (pdf, 455 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för kulturnämnden avseende kulturförvaltningen år 2016 (pdf, 103 kB, nytt fönster)

Kulturnämnden avseende stadsarkivet

Årsrapport 2016 kulturnämnden avseende stadsarkivet (pdf, 354 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för kulturnämnden avseende stadsarkivet år 2016 (pdf, 103 kB, nytt fönster)

Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2016 kyrkogårdsnämnden (pdf, 355 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för kyrkogårdsnämnden år 2016 (pdf, 53 kB, nytt fönster)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Årsrapport 2016 miljö- och hälsoskyddsnämnden (pdf, 254 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för miljö- och hälsoskyddsnämnden år 2016 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Socialnämnden

Årsrapport 2016 socialnämnden (pdf, 470 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för socialnämnden år 2016 (pdf, 48 kB, nytt fönster)

Arbetsmarknadsnämnden

Årsrapport 2016 arbetsmarknadsnämnden (pdf, 396 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för arbetsmarknadsnämnden år 2016 (pdf, 48 kB, nytt fönster)

Stadsbyggnadsnämnden

Årsrapport 2016 stadsbyggnadsnämnden (pdf, 292 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för stadsbyggnadsnämnden år 2016 (pdf, 51 kB, nytt fönster)

Trafiknämnden

Årsrapport 2016 trafiknämnden (pdf, 263 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för trafiknämnden år 2016 (pdf, 51 kB, nytt fönster)

Utbildningsnämnden

Årsrapport 2016 utbildningsnämnden (pdf, 393 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för utbildningsnämnden år 2016 (pdf, 117 kB, nytt fönster)

Äldrenämnden

Årsrapport 2016 äldrenämnden (pdf, 352 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för äldrenämnden år 2016 (pdf, 48 kB, nytt fönster)

Överförmyndarnämnden

Årsrapport 2016 överförmyndarnämnden (pdf, 323 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för överförmyndarnämnden år 2016 (pdf, 65 kB, nytt fönster)

Kommunstyrelsen

Årsrapport 2015 Kommunstyrelsen (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Kommunstyrelsen år 2015 (pdf, 129 kB, nytt fönster)

Årsredogörelse 2015 (pdf, 3,21 MB, nytt fönster)

Valnämnden

Årsrapport 2015 valnämnden (pdf, 132 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för valnämnden år 2015 (pdf, 50 kB, nytt fönster)

Rådet till skydd för Stockholms skönhet 

Årsrapport 2015 Rådet till skydd för Stockholms skönhet (Skönhetsrådet) (pdf, 147 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Rådet till skydd för Stockholms skönhet (Skönhetsrådet) år 2015 (pdf, 51 kB, nytt fönster)

Servicenämnden

Årsrapport 2015 servicenämnden (pdf, 366 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för servicenämnden år 2015 (pdf, 53 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Årsrapport 2015 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (pdf, 410 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd år 2015 (pdf, 47 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Årsrapport 2015 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (pdf, 464 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd år 2015 (pdf, 48 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Årsrapport 2015 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (pdf, 537 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd år 2015 (pdf, 49 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Bromma

Årsrapport 2015 Bromma stadsdelsnämnd (pdf, 417 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Bromma stadsdelsnämnd år 2015 (pdf, 47 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Årsrapport 2015 Kungsholmens stadsdelsnämnd (pdf, 429 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Kungsholmens stadsdelsnämnd år 2015 (pdf, 47 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Årsrapport 2015 Norrmalm stadsdelsnämnd (pdf, 388 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Norrmalms stadsdelsnämnd år 2015 (pdf, 47 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Östermalm

Årsrapport 2015 Östermalms stadsdelsnämnd (pdf, 395 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Östermalms stadsdelsnämnd år 2015 (pdf, 48 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Södermalm

Årsrapport 2015 Södermalms stadsdelsnämnd (pdf, 456 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Södermalms stadsdelsnämnd år 2015 (pdf, 47 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Årsrapport 2015 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd (pdf, 512 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd år 2015 (pdf, 49 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Årsrapport 2015 Skarpnäcks stadsdelsnämnd (pdf, 456 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Skarpnäcks stadsdelsnämnd år 2015 (pdf, 114 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Farsta

Årsrapport 2015 Farsta stadsdelsnämnd (pdf, 448 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Farsta stadsdelsnämnd år 2015 (pdf, 48 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Årsrapport 2015 Älvsjö stadsdelsnämnd (pdf, 426 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd år 2015 (pdf, 48 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Årsrapport 2015 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd (pdf, 378 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd år 2015 (pdf, 47 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Årsrapport 2015 Skärholmens stadsdelsnämnd (pdf, 490 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd år 2015 (pdf, 48 kB, nytt fönster)

Exploateringsnämnden

Årsrapport 2015 exploateringsnämnden (pdf, 365 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för exploateringsnämnden år 2015 (pdf, 48 kB, nytt fönster)

Fastighetsnämnden

Årsrapport 2015 fastighetsnämnden (pdf, 395 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för fastighetsnämnden år 2015 (pdf, 48 kB, nytt fönster)

Idrottsnämnden

Årsrapport 2015 idrottsnämnden (pdf, 357 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för idrottsnämnden år 2015 (pdf, 50 kB, nytt fönster)

Kulturnämnden

Årsrapport 2015 kulturnämnden avseende kulturförvaltningen (pdf, 450 kB, nytt fönster)

Årsrapport 2015 kulturnämnden avseende stadsarkivet (pdf, 321 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för kulturnämnden år 2015 (pdf, 119 kB, nytt fönster)

Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2015 kyrkogårdsnämnden (pdf, 393 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för kyrkogårdsnämnden år 2015 (pdf, 49 kB, nytt fönster)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Årsrapport 2015 miljö- och hälsoskyddsnämnden (pdf, 339 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för miljö- och hälsoskyddsnämnden år 2015 (pdf, 48 kB, nytt fönster)

Socialnämnden

Årsrapport 2015 socialnämnden (pdf, 352 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för socialnämnden år 2015 (pdf, 48 kB, nytt fönster)

Arbetsmarknadsnämnden

Årsrapport 2015 arbetsmarknadsnämnden (pdf, 410 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för arbetsmarknadsnämnden år 2015 (pdf, 47 kB, nytt fönster)

Stadsbyggnadsnämnden

Årsrapport 2015 stadsbyggnadsnämnden (pdf, 379 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för stadsbyggnadsnämnden år 2015 (pdf, 49 kB, nytt fönster)

Trafiknämnden

Årsrapport 2015 trafiknämnden (pdf, 341 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för trafiknämnden år 2015 (pdf, 50 kB, nytt fönster)

Utbildningsnämnden

Årsrapport 2015 utbildningsnämnden (pdf, 399 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för utbildningsnämnden år 2015 (pdf, 113 kB, nytt fönster)

Äldrenämnden

Årsrapport 2015 äldrenämnden (pdf, 366 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för äldrenämnden år 2015 (pdf, 47 kB, nytt fönster)

Överförmyndarnämnden

Årsrapport 2015 överförmyndarnämnden (pdf, 329 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för överförmyndarnämnden år 2015 (pdf, 51 kB, nytt fönster)

Bolagens årsrapporter

Koncernen  Stockholms Stadshus AB

Årsrapport 2019 Stockholms stadshus AB (pdf, 427 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2019 Stockholms stadshus AB (pdf, 100 kB, nytt fönster)

AB Familjebostäder

Årsrapport 2019 AB Familjebostäder (pdf, 411 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2019 AB Familjebostäder (pdf, 100 kB, nytt fönster)

AB Stockholmshem

Årsrapport 2019 AB Stockholmshem (pdf, 501 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2019 AB Stockholmshem (pdf, 460 kB, nytt fönster)

AB Svenska Bostäder

Årsrapport 2019 AB Svenska Bostäder (pdf, 408 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2019 AB Svenska Bostäder (pdf, 100 kB, nytt fönster)

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Årsrapport 2019 Micasa Fastigheter i Stockholm AB (pdf, 418 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2019 Micasa Fastigheter i Stockholm AB (pdf, 191 kB, nytt fönster)

AB Stokab

Årsrapport 2019 AB Stokab (pdf, 474 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2019 AB Stokab (pdf, 100 kB, nytt fönster)

Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Årsrapport 2019 Skolfastigheter i Stockholm AB (pdf, 402 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2019 Skolfastigheter i Stockholm AB (pdf, 100 kB, nytt fönster)

Stockholms stads Parkerings AB

Årsrapport 2019 Stockholms stads Parkerings AB (pdf, 391 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2019 Stockholms stads Parkerings AB (pdf, 100 kB, nytt fönster)

Stockholm Vatten och Avfall AB

Årsrapport 2019 Stockholm Vatten och Avfall AB (pdf, 434 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2019 Stockholm Vatten och Avfall AB (pdf, 100 kB, nytt fönster)

Stockholms Hamn AB

Årsrapport 2019 Stockholms Hamn AB (pdf, 391 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2019 Stockholms Hamn AB (pdf, 100 kB, nytt fönster)

Stockholms Stadsteater AB

Årsrapport 2019 Stockholms Stadsteater AB (pdf, 405 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2019 Stockholms Stadsteater AB (pdf, 100 kB, nytt fönster)

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Årsrapport 2019 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (pdf, 392 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2019 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (pdf, 100 kB, nytt fönster)

Stockholm Business Region AB

Årsrapport 2019 Stockholm Business Region AB (pdf, 468 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2019 Stockholm Business Region AB (pdf, 100 kB, nytt fönster)

Stockholms stads Bostadsförmedling AB

Årsrapport 2019 Stockholms stads Bostadsförmedling AB (pdf, 390 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2019 Stockholms stads Bostadsförmedling AB (pdf, 100 kB, nytt fönster)

S:t Erik Livförsäkring AB

Årsrapport 2019 S:t Erik Livförsäkring AB (pdf, 387 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2019 S:t Erik Livförsäkring AB (pdf, 100 kB, nytt fönster)

S:t Eriks Försäkrings AB

Årsrapport 2019 S:t Eriks Försäkrings AB (pdf, 385 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2019 S:t Eriks Försäkrings AB (pdf, 100 kB, nytt fönster)

S:t Eriks Markutvecklings AB

Årsrapport 2019 S:t Eriks Markutvecklings AB (pdf, 386 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2019 S:t Eriks Markutvecklings AB (pdf, 100 kB, nytt fönster)

Koncernen Stockholms Stadshus AB

Gransknings-PM 2018 Stockholms Stadshus AB (pdf, 99 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2018 Stockholms Stadshus AB (pdf, 64 kB, nytt fönster)

AB Familjebostäder

Gransknings-PM 2018 AB Familjebostäder(pdf, 99 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2018 AB Familjebostäder (pdf, 68 kB, nytt fönster)

AB Stockholmshem

Gransknings-PM 2018 AB Stockholmshem (pdf, 99 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2018 AB Stockholmshem (pdf, 68 kB, nytt fönster)

AB Svenska Bostäder

Gransknings-PM 2018 AB Svenska Bostäder (pdf, 365 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2018 AB Svenska Bostäder (pdf, 68 kB, nytt fönster)

Micasa fastigheter i Stockholm AB

Gransknings-PM 2018 Micasa fastigheter i Stockholm AB (pdf, 356 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2018 Micasa fastigheter i Stockholm AB (pdf, 68 kB, nytt fönster)

AB Stokab

Gransknings-PM 2018 AB Stokab (pdf, 220 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2018 AB Stokab (pdf, 68 kB, nytt fönster)

Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Gransknings-PM 2018 Skolfastigheter i Stockholm AB (pdf, 437 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2018 Skolfastigheter i Stockholm AB (pdf, 68 kB, nytt fönster)

Stockholms stads Parkerings AB

Gransknings-PM 2018 Stockholms stads Parkerings AB (pdf, 165 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2018 Stockholms stads Parkerings AB (pdf, 98 kB, nytt fönster)

Stockholm Vatten och Avfall AB

Gransknings-PM 2018 Stockholm Vatten och Avfall AB (pdf, 291 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2018 Stockholm Vatten och Avfall AB (pdf, 69 kB, nytt fönster)

Stockholms Hamn AB

Gransknings-PM 2018 Stockholms Hamn AB (pdf, 343 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2018 Stockholms Hamn AB (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Stockholms Stadsteater AB

Gransknings-PM 2018 Stockholms Stadsteater AB (pdf, 267 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2018 Stockholms Stadsteater AB (pdf, 64 kB, nytt fönster)

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Gransknings-PM 2018 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (pdf, 340 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2018 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (pdf, 64 kB, nytt fönster)

Stockholm Business Region AB

Gransknings-PM 2018 Stockholm Business Region AB (pdf, 221  kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2018 Stockholm Business Region AB (pdf, 68 kB, nytt fönster)

Stockholms stads Bostadsförmedling AB

Gransknings-PM 2018 Stockholms stads Bostadsförmedling AB (pdf, 221 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2018 Stockholms stads Bostadsförmedling AB (pdf, 68 kB, nytt fönster)

S:t Erik Livförsäkring AB

Gransknings-PM 2018 S:t Erik Livförsäkring AB (pdf, 218 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2018 S:t Erik Livförsäkring AB (pdf, 64 kB, nytt fönster)

S:t Erik Försäkrings AB

Gransknings-PM 2018 S:t Erik Försäkrings AB (pdf, 234 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2018 S:t Erik Försäkrings AB (pdf, 64 kB, nytt fönster)

S:t Erik Markutveckling AB

Gransknings-PM 2018 S:t Erik Markutveckling AB (pdf, 280 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2018 S:t Erik Markutveckling AB (pdf, 68 kB, nytt fönster)

Dotterbolag till S:t Erik Markutveckling

Fastighets AB Kylrummet

Granskningsrapport 2018 Fastighets AB Kylrummet (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Fastighets AB Palmfelt Center

Granskningsrapport 2018 Fastighets AB Palmfelt Center (pdf, 68 kB, nytt fönster)

Fastighets AB G-mästaren

Granskningsrapport 2018 Fastighets AB G-mästaren (pdf, 68 kB, nytt fönster)

Fastighets AB Runda Huset

Granskningsrapport 2018 Fastighets AB Runda Huset (pdf, 68 kB, nytt fönster)

Fastighets AB Charkuteristen

Granskningsrapport 2018 Fastighets AB Charkuteristen (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Fastighets AB Godsfinkan

Granskningsrapport 2018 Fastighets AB Godsfinkan (pdf, 68 kB, nytt fönster)

Fastighets AB Tuben

Granskningsrapport 2018 Fastighets AB Tuben (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Fastighets AB Gavia

Granskningsrapport 2018 Fastighets AB Gavia (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Langobardia AB

Granskningsrapport 2018 Langobardia AB (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Stockholm Norra Station AB

Granskningsrapport 2018 Stockholm Norra Station AB (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Kylfacket Förvaltning AB

Granskningsrapport 2018 Kylfacket Förvaltning AB (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Fastighets AB Grosshandlarvägen

Granskningsrapport 2018 Fastighets AB Grosshandlarvägen (pdf, 68 kB, nytt fönster)

Dotterbolag till Stockholmshem

Anser AB

Granskningsrapport 2018 Anser AB (pdf, 67 kB, nytt fönster)

AB Stockholmshem Fastighetsnät

Granskningsrapport 2018 AB Stockholmshem Fastighetsnät (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Bostads AB Hammarbygård

Granskningsrapport 2018 Bostads AB Hammarbygård (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Västertorps Energi AB

Granskningsrapport 2018 Västertorps Energi AB (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Dotterbolag till Stokab

S:t Erik Kommunikation AB

Granskningsrapport 2018 S:t Erik Kommunikation AB (pdf, 68 kB, nytt fönster)

S:t Erik Fiber AB

Granskningsrapport 2018 S:t Erik Fiber AB (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Dotterbolag till Stockholm Business Region

Visit Stockholm AB

Granskningsrapport 2018 Visit Stockholm AB AB (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Invest Stockholm Business Region AB

Granskningsrapport 2018 Invest Stockholm Business Region AB (pdf, 68 kB, nytt fönster)

Dotterbolag till Stockholm Vatten och Avfall AB

Stockholm Vatten AB

Granskningsrapport 2018 Stockholm Vatten AB (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Stockholm Vatten Avfall AB

Granskningsrapport 2018 Stockholm Vatten Avfall AB (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Dotterbolag till Familjebostäder

AB Familjebostäder Fastighetsnät

Granskningsrapport 2018 AB Familjebostäder Fastighetsnät (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Hemmahamnen Kontor AB

Granskningsrapport 2018 Hemmahamnen Kontor AB (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Gyllene Ratten Ny AB

Granskningsrapport 2018 Gyllene Ratten Ny AB (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Dotterbolag till Svenska Bostäder

AB Stadsholmen

Granskningsrapport 2018 AB Stadsholmen (pdf, 67 kB, nytt fönster)

IT-BO Stockholm AB

Granskningsrapport 2018 IT-BO Stockholm AB (pdf, 64 kB, nytt fönster)

Svenska Bostäder L-Bolag 1 AB

Granskningsrapport 2018 Svenska Bostäder L-Bolag 1 AB (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Fastighets AB Centrumhuset i Vällingby

Granskningsrapport 2018 Fastighets AB Centrumhuset i Vällingby (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Dotterbolag till Globe Arena Fastigheter AB

Arena 9 Norra Fastigheten AB

Granskningsrapport 2018 Arena 9 Norra Fastigheten AB (pdf, 63 kB, nytt fönster)

Stockholm Entertainment District AB

Granskningsrapport 2018 Stockholm Entertainment District AB (pdf, 63 kB, nytt fönster)

Södra Byggrätten AB

Granskningsrapport 2018 Södra Byggrätten AB (pdf, 63 kB, nytt fönster)

Dotterbolag till Stockholms Hamn AB

Nynäshamns Hamn AB

Granskningsrapport 2018 Nynäshamns Hamn AB (pdf, 64 kB, nytt fönster)

Uppdaterad