Rapporter från revisionen

Revisorerna i Stockholms stad genomför varje år fördjupade granskningar. De rör ofta en avgränsad del av en större verksamhet.

Revisorerna tar fram en revisionsplan för det kommande årets verksamhet. Revisionsplanen redovisar granskningens innehåll och omfattning.

Revisionsplan 2022–2023 (pdf, 338 kB, nytt fönster)

De fördjupade granskningarna som revisionen genomför presenteras i revisionsrapporter som publiceras när granskningen är färdig.

I årsredogörelsen sammanfattar revisorerna årets granskning.

Stadsrevisionens årsredogörelse 2021 (pdf, 11,5 MB, nytt fönster)

De senaste årens revisionsrapporter

Placeringar av barn och ungdomar på HVB 2021:08

Revisionsrapport 2021 nr 8 Placeringar av barn och ungdomar på HVB (pdf, 239 kB, nytt fönster)

Sammanfattning 2021 nr 8 Placering av barn och ungdomar på HVB (pdf, 15 kB, nytt fönster)

Stadens styrning av verksamhetsprojekt 2021:07

Revisionsrapport 2021 nr 7: Stadens styrning av verksamhetsprojekt (pdf, 504 kB, nytt fönster)
Sammanfattning 2021 nr 7: Stadens styrning av verksamhetsprojekt (pdf, 17 kB, nytt fönster)

Elevhälsan i stadens grundskolor 2021:06

Revisionsrapport 2021 nummer 6: Elevhälsan i stadens grundskolor (pdf, 605 kB, nytt fönster)

Revisorernas sammanfattning nummer 6 2021: Elevhälsan i stadens grundskolor (pdf, 30 kB, nytt fönster)

Språkutveckling i grundskolan, 2021:05

Projektrapport 2021 nummer 5 2021: Språkutveckling i grundskolan (pdf, 662 kB, nytt fönster)

Revisorernas sammanfattning nummer 5 2021: Språkutveckling i grundskolan (pdf, 19 kB, nytt fönster) 

Otillåtet påverkan av myndighetsutövning inom socialtjänsten, 2021:04

Projektrapport 2021 nummer 4: Otillåten påverkan av myndighetsutövning inom socialtjänsten (pdf, 533 kB, nytt fönster)

Revisorernas sammanfattning 2021 nummer 4: Otillåten påverkan av myndighetsutövning inom socialtjänst (pdf, 21 kB, nytt fönster)

Idéburet offentligt partnerskap, 2021:03

Projektrapport 2021 nummer 3: Idéburet offentligt partnerskap (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)
Revisorernas sammanfattning 2021 nummer 3: Idéburet offentligt partnerskap (pdf, 23 kB, nytt fönster)

Samverkan utskrivna patienter från slutenvård, 2021:02

Projektrapport 2021 nummer 2: Samverkan utskrivna patienter från slutenvård (pdf, 1,6 MB, nytt fönster)

Revisorernas sammanfattning 2021 nummer 2: Samverkan utskrivna patienter från slutenvård (pdf, 17 kB, nytt fönster)

Översiktsplanens styrkraft, 2021:01

Projektrapport 2021 nummer 1: Översiktsplanens styrkraft (pdf, 665 kB, nytt fönster)

Revisorernas sammanfattning 2021 nummer 1: Översiktsplanens styrkraft (pdf, 46 kB, nytt fönster)

Språkutveckling i förskolan, 2020:9

Projektrapport 2020 nr 9 Språkutveckling i förskolan (pdf, 481 kB, nytt fönster)

Sammanfattning 2020 nr 9 Språkutveckling i förskolan (pdf, 53,6 kB, nytt fönster)

Underhåll av allmännyttans fastighetsbestånd, 2020:8

Projektrapport 2020 nr 8 Underhåll av allmännyttans fastighetsbestånd (pdf, 970 kB, nytt fönster)

Sammanfattning 2020 nr 8 Underhåll av allmännyttans fastighetsbestånd (pdf, 72,4 kB, nytt fönster)

Grundskolans kompensatoriska uppdrag, 2020:7

Projektrapport 2020 nr 7 Förutsättningar för grundskolans kompensatoriska uppdrag (pdf, 846 kB, nytt fönster)

Sammanfattning Förutsättningar för grundskolans kompensatoriska uppdrag (pdf, 51,5 kB, nytt fönster)

Stadens skyfallshantering, 2020:6

Sammanfattning, Stadens skyfallshantering (pdf, 32,9 kB, nytt fönster)

Stadens skyfallshantering (pdf, 600 kB, nytt fönster)

Uppföljning av utförare av korttidstillsyn enligt LSS, 2020:5

Sammanfattning, Uppföljning av utförare av korttidstillsyn enligt LSS (pdf, 144 kB, nytt fönster)

Uppföljning av utförare av korttidstillsyn enligt LSS (pdf, 721 kB, nytt fönster)

Digitala verktyg i grundskolan, 2020:4

Sammanfattning, Digitala verktyg i grundskolan (pdf, 209 kB, nytt fönster)

Digitala verktyg i grundskolan (pdf, 284 kB, nytt fönster)

Äldre med psykisk ohälsa, 2020:3

Sammanfattning, Äldre med psykisk ohälsa (pdf, 62 kB, nytt fönster)

Äldre med psykisk ohälsa (pdf, 595 kB, nytt fönster)

Bolagens investeringar, 2020:2

Sammanfattning, Bolagens investeringar (pdf, 456 kB, nytt fönster)

Bolagens investeringar (pdf, 969 kB, nytt fönster)

Stadens arbetsmarknadsinsatser, 2020:1

Sammanfattning, Stadens arbetsmarknadsinsatser (pdf, 49 KB, nytt fönster)

Stadens arbetsmarknadsinsatser (pdf, 416 KB, nytt fönster)

Följande revisionsrapporter kan du beställa via e-post: 

revision.rvk@stockholm.se

 • Kontinuitetsplanering – it-avbrott, 2019:6
 • Implementering av dataskyddsförordningen, 2019:5
 • Systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten, 2019:4
 • Missbruk och kriminalitet socialtjänstens arbete med barn och unga, 2019:3
 • Stadens arbete mot våldsbejakande extremism, 2019:2
 • Stadens investeringar, 2019:1

Följande revisionsrapporter kan du beställa via e-post: 

revision.rvk@stockholm.se

 • Intern kontroll med fokus på oegentligheter, 2018:13
 • Styrning av gymnasieskolans ekonomi och verksamhet, 2018:12
 • Kontinuitet inom hemtjänsten, 2018:11
 • Oegentligheter och förtroendeskadligt agerande, 2018:10
 • Hedersrelaterat våld och förtryck, 2018:9
 • Stadens informationssäkerhetsarbete, 2018:8
 • Tillgänglighet i offentlig miljö och till stadens service, 2018:7
 • Uppföljning av miljöpåverkan i stadsplaneringen, 2018:6
 • Kunskapsresultat i grundskolan, 2018:5
 • Stadens bostadsförsörjningsansvar, 2018:4
 • Kompetensförsörjning inom förskola, skola och socialtjänst, 2018:3 
 • Stadens mottagande av nyanlända, 2018:2
 • Kränkande behandling i grundskolan, 2018:1 

Följande revisionsrapporter kan du beställa via e-post: 

revision.rvk@stockholm.se

 • Miljöprogrammet Hållbar energianvändning, 2017:9
 • Direktupphandling, 2017:8
 • Utredningstider inom individ- och familjeomsorgen, 2017:7
 • Trygghet och delaktighet, 2017:6
 • Stadens skydd mot anlitande av svart arbetskraft, 2017:5
 • Granskning av samverkan i missbruks- och beroendevården, 2017:4
 • Dialogen med medborgare i projektet Nya Slussen, 2017:3
 • Ökade kunskapsskillnader i skolan, 2017:2
 • Bostadsbyggandet – stadsbyggnadsprocessen, 2017:1

Årsgranskningar av nämnder och bolag

Varje nämnd granskas varje år. Resultaten presenteras i en årsrapport och en revisionsberättelse.

Det är revisionskontoret som tar fram nämndernas och styrelsernas årsrapporter. De förtroendevalda revisorerna står bakom revisionsberättelsen.

I årsredogörelsen sammanfattar revisorerna årets granskning. Årsredogörelsen är en bilaga till kommunstyrelsens revisionsberättelse.

Även de kommunala bolagen granskas.

Nämndernas årsrapporter

Kommunstyrelsen

Årsrapport 2021 Kommunstyrelsen (pdf, 364 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2021 Kommunstyrelsen (pdf, 158 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Bromma

Årsrapport 2021 Bromma stadsdelsnämnd (pdf, 457 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2021 Bromma stadsdelsnämnd (pdf, 148 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Årsrapport 2021 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd (pdf, 469 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2021 Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd (pdf, 148 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Farsta

Årsrapport 2021 Farsta stadsdelsnämnd (pdf, 462 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2021 Farsta stadsdelsnämnd (pdf, 146 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö

Årsrapport 2021 Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd (pdf, 464 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2021 Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd (pdf, 146 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Årsrapport 2021 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (pdf, 463 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2021 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (pdf, 146 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Årsrapport 2021 Kungsholmens stadsdelsnämnd (pdf, 435 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2021 Kungsholmens stadsdelsnämnd (pdf, 147 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Årsrapport 2021 Norrmalms stadsdelsnämnd (pdf, 436 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2021 Norrmalms stadsdelsnämnd (pdf, 144 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Årsrapport 2021 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (pdf, 454 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2021 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (pdf, 146 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Årsrapport 2021 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (pdf, 455 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2021 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (pdf, 146 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Årsrapport 2021 Skarpnäcks stadsdelsnämnd (pdf, 336 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2021 Skarpnäcks stadsdelsnämnd (pdf, 147 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Årsrapport 2021 Skärholmen stadsdelsnämnd (pdf, 466 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2021 Skärholmens stadsdelsnämnd (pdf, 146 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Södermalm

Årsrapport 2021 Södermalms stadsdelsnämnd (pdf, 359 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2021 Södermalms stadsdelsnämnd (pdf, 146 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Östermalm

Årsrapport 2021 Östermalms stadsdelsnämnd (pdf, 318 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2021 Östermalms stadsdelsnämnd (pdf, 148 kB, nytt fönster)

Arbetsmarknadsnämnden

Årsrapport 2021 arbetsmarknadsnämnden (pdf, 415 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2021 arbetsmarknadsnämnden (pdf, 41 kB, nytt fönster)

Exploateringsnämnden

Årsrapport 2021 exploateringsnämnden (pdf, 479 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2021 exploateringsnämnden (pdf, 42 kB, nytt fönster)

Fastighetsnämnden

Årsrapport 2021 fastighetsnämnden (pdf, 443 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2021 fastighetsnämnden (pdf, 43 kB, nytt fönster)

Idrottsnämnden

Årsrapport 2021 idrottsnämnden (pdf, 442 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2021 idrottsnämnden (pdf, 42 kB, nytt fönster)

Kulturnämnden avseende kulturförvaltningen

Årsrapport 2021 kulturnämnden avseende kulturförvaltningen (pdf, 421 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2021 kulturnämnden avseende kulturförvaltningen (pdf, 51 kB, nytt fönster)

Kulturnämnden avseende stadsarkivet

Årsrapport 2021 kulturnämnden avseende stadsarkivet (pdf, 397 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2021 kulturnämnden avseende stadsarkivet (pdf, 41 kB, nytt fönster)

Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2021 kyrkogårdsnämnden (pdf, 401 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2021 kyrkogårdsnämnden (pdf, 41 kB, nytt fönster)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Årsrapport 2021 miljö- och hälsoskyddsnämnden (pdf, 389 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2021 miljö- och hälsoskyddsnämnden (pdf, 40 kB, nytt fönster)

Servicenämnden

Årsrapport 2021 servicenämnden (pdf, 395 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2021 servicenämnden (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Socialnämnden

Årsrapport 2021 socialnämnden (pdf, 439 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2021 socialnämnden (pdf, 43 kB, nytt fönster)

Stadsbyggnadsnämnden

Årsrapport 2021 stadsbyggnadsnämnden (pdf, 433 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2021 stadsbyggnadsnämnden (pdf, 170 kB, nytt fönster)

Trafiknämnden

Årsrapport 2021 trafiknämnden (pdf, 432 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2021 trafiknämnden (pdf, 40 kB, nytt fönster)

Utbildningsnämnden

Årsrapport 2021 utbildningsnämnden (pdf, 501 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2021 utbildningsnämnden (pdf, 143 kB, nytt fönster)

Valnämnden

Årsrapport 2021 valnämnden (pdf, 265 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2021 valnämnden (pdf, 45 kB, nytt fönster)

Äldrenämnden

Årsrapport 2021 äldrenämnden (pdf, 448 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2021 äldrenämnden (pdf, 44 kB, nytt fönster)

Överförmyndarnämnden

Årsrapport 2021 överförmyndarnämnden (pdf, 395 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2021 överförmyndarnämnden (pdf, 145 kB, nytt fönster)

Kommunstyrelsen

Årsrapport 2020 Kommunstyrelsen (pdf, 778 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2020 Kommunstyrelsen (pdf, 34 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Bromma

Årsrapport 2020 Bromma stadsdelsnämnd (pdf, 471 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2020 Bromma stadsdelsnämnd (pdf, 48 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Årsrapport 2020 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd (pdf, 494 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2020 Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd (pdf, 49 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Farsta

Årsrapport 2020 Farsta stadsdelsnämnd (pdf, 458 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2020 Farsta stadsdelsnämnd (pdf, 66 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Årsrapport 2020 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd (pdf, 47 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2020 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd (pdf, 57 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö

Årsrapport 2020 Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd (pdf, 858 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2020 Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd (pdf, 57 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Årsrapport 2020 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (pdf, 455 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2020 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (pdf, 50 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Årsrapport 2020 Kungsholmens stadsdelsnämnd (pdf, 472 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2020 Kungsholmens stadsdelsnämnd (pdf, 50 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Årsrapport 2020 Norrmalms stadsdelsnämnd (pdf, 457 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2020 Norrmalms stadsdelsnämnd (pdf, 63 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Årsrapport 2020 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (pdf, 445 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2020 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (pdf, 49 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Årsrapport 2020 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (pdf, 472 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2020 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (pdf, 61 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Årsrapport 2020 Skarpnäcks stadsdelsnämnd (pdf, 538 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2020 Skarpnäcks stadsdelsnämnd (pdf, 63 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Årsrapport 2020 Skärholmen stadsdelsnämnd (pdf, 471 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2020 Skärholmens stadsdelsnämnd (pdf, 55 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Södermalm

Årsrapport 2020 Södermalms stadsdelsnämnd (pdf, 353 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2020 Södermalms stadsdelsnämnd (pdf, 49 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Årsrapport 2020 Älvsjö stadsdelsnämnd (pdf, 38 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2020 Älvsjö stadsdelsnämnd (pdf, 49 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Östermalm

Årsrapport 2020 Östermalms stadsdelsnämnd (pdf, 474 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2020 Östermalms stadsdelsnämnd (pdf, 49 kB, nytt fönster)

Arbetsmarknadsnämnden

Årsrapport 2020 arbetsmarknadsnämnden (pdf, 432 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2020 arbetsmarknadsnämnden (pdf, 55 kB, nytt fönster)

Avfallsnämnden

Revisionsberättelse 2020 avfallsnämnden (pdf, 40 kB, nytt fönster)

Exploateringsnämnden

Årsrapport 2020 exploateringsnämnden (pdf, 715 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2020 exploateringsnämnden (pdf, 57 kB, nytt fönster)

Fastighetsnämnden

Årsrapport 2020 fastighetsnämnden (pdf, 448 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2020 fastighetsnämnden (pdf, 44 kB, nytt fönster)

Idrottsnämnden

Årsrapport 2020 idrottsnämnden (pdf, 484 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2020 idrottsnämnden (pdf, 108 kB, nytt fönster)

Kulturnämnden avseende kulturförvaltningen

2020 kulturnämnden avseende kulturförvaltningen (pdf, 512 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2020 kulturnämnden avseende kulturförvaltningen (pdf, 61 kB, nytt fönster)

Kulturnämnden avseende stadsarkivet

Årsrapport 2020 kulturnämnden avseende stadsarkivet (pdf, 473 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2020 kulturnämnden avseende stadsarkivet (pdf, 43 kB, nytt fönster)

Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2020 kyrkogårdsnämnden (pdf, 535 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2020 kyrkogårdsnämnden (pdf, 48 kB, nytt fönster)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Årsrapport 2020 miljö- och hälsoskyddsnämnden (pdf, 682 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2020 miljö- och hälsoskyddsnämnden (pdf, 55 kB, nytt fönster)

Servicenämnden

Årsrapport 2020 servicenämnden (pdf, 412 kB, nytt fönster) 

Revisionsberättelse 2020 servicenämnden (pdf, 43 kB, nytt fönster)

Socialnämnden

Årsrapport 2020 socialnämnden (pdf, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2020 socialnämnden (pdf, 42 kB, nytt fönster)

Stadsbyggnadsnämnden

Årsrapport 2020 stadsbyggnadsnämnden (pdf, 824 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2020 stadsbyggnadsnämnden (pdf, 60 kB, nytt fönster)

Trafiknämnden

Årsrapport 2020 trafiknämnden (pdf, 501 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2020 trafiknämnden (pdf, 54 kB, nytt fönster)

Utbildningsnämnden

Årsrapport 2020 utbildningsnämnden (pdf, 964 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2020 utbildningsnämnden (pdf, 61 kB, nytt fönster)

Valnämnden

Årsrapport 2020 valnämnden (pdf, 418 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2020 valnämnden (pdf, 53 kB, nytt fönster)

Äldrenämnden

Årsrapport 2020 äldrenämnden (pdf, 525 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2020 äldrenämnden (pdf, 59 kB, nytt fönster)

Överförmyndarnämnden

Årsrapport 2020 överförmyndarnämnden (pdf, 782 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2020 överförmyndarnämnden (pdf, nytt fönster)

Kommunstyrelsen

Årsrapport 2019 Kommunstyrelsen (pdf, 866 kB, nytt fönster)

Årsredogörelse 2019 (pdf, 3 MB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 Kommunstyrelsen (pdf, 173 kB, nytt fönster)

Delårsrapport – granskning och bedömning

Granskning av delårsrapport 2019 (pdf, 103 kB, nytt fönster)

Bedömning av delårsrapport 2019 (pdf, 45 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Bromma

Årsrapport 2019 Bromma stadsdelsnämnd (pdf, 549 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 Bromma stadsdelsnämnd (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Årsrapport 2019 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd (pdf, 540 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Farsta

Årsrapport 2019 Farsta stadsdelsnämnd (pdf, 457 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 Farsta stadsdelsnämnd (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Årsrapport 2019 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd (pdf, 544 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd (pdf, 53 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Årsrapport 2019 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (pdf, 455 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (pdf, 54 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Årsrapport 2019 Kungsholmens stadsdelsnämnd (pdf, 599 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 Kungsholmens stadsdelsnämnd (pdf, 53 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Årsrapport 2019 Norrmalms stadsdelsnämnd (pdf, 527 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 Norrmalms stadsdelsnämnd (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Årsrapport 2019 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (pdf, 535 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (pdf, 53 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Årsrapport 2019 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (pdf, 534 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (pdf, 53 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Årsrapport 2019 Skarpnäcks stadsdelsnämnd (pdf, 527 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 Skarpnäcks stadsdelsnämnd (pdf, 53 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Årsrapport 2019 Skärholmen stadsdelsnämnd (pdf, 533 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 Skärholmens stadsdelsnämnd (pdf, 53 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Södermalm

Årsrapport 2019 Södermalms stadsdelsnämnd (pdf, 436 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 Södermalms stadsdelsnämnd (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Årsrapport 2019 Älvsjö stadsdelsnämnd (pdf, 523 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 Älvsjö stadsdelsnämnd (pdf, 53 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Östermalm

Årsrapport 2019 Östermalms stadsdelsnämnd (pdf, 518 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 Östermalms stadsdelsnämnd (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Arbetsmarknadsnämnden

Årsrapport 2019 arbetsmarknadsnämnden (pdf, 421 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 arbetsmarknadsnämnden (pdf, 51 kB, nytt fönster)

Exploateringsnämnden

Årsrapport 2019 exploateringsnämnden (pdf, 480 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 exploateringsnämnden (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Fastighetsnämnden

Årsrapport 2019 fastighetsnämnden (pdf, 463 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 fastighetsnämnden (pdf, 54 kB, nytt fönster)

Idrottsnämnden

Årsrapport 2019 idrottsnämnden (pdf, 415 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 idrottsnämnden (pdf, 50 kB, nytt fönster)

Kulturnämnden avseende kulturförvaltningen

Årsrapport 2019 kulturnämnden avseende kulturförvaltningen (pdf, 442 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 kulturnämnden avseende kulturförvaltningen (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Kulturnämnden avseende stadsarkivet

Årsrapport 2019 kulturnämnden avseende stadsarkivet (pdf, 404 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 kulturnämnden avseende stadsarkivet (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2019 kyrkogårdsnämnden (pdf, 420 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 kyrkogårdsnämnden (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Årsrapport 2019 miljö- och hälsoskyddsnämnden (pdf, 227 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 miljö- och hälsoskyddsnämnden (pdf, 51 kB, nytt fönster)

Rådet till skydd för Stockholms skönhet

Årsrapport 2019 rådet till skydd för Stockholms skönhet (pdf, 163  kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 rådet till skydd för Stockholms skönhet (pdf, 51 kB, nytt fönster)

Servicenämnden

Årsrapport 2019 servicenämnden (pdf, 416 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 servicenämnden (pdf, 56 kB, nytt fönster)

Socialnämnden

Årsrapport 2019 socialnämnden (pdf, 532 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 socialnämnden (pdf, 55 kB, nytt fönster)

Stadsbyggnadsnämnden

Årsrapport 2019 stadsbyggnadsnämnden (pdf, 454 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 stadsbyggnadsnämnden (pdf, 51 kB, nytt fönster)

Trafiknämnden

Årsrapport 2019 trafiknämnden (pdf, 440 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 trafiknämnden (pdf, 141 kB, nytt fönster)

Utbildningsnämnden

Årsrapport 2019 utbildningsnämnden (pdf, 693 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 utbildningsnämnden (pdf, 119 kB, nytt fönster)

Valnämnden

Årsrapport 2019 valnämnden (pdf, 101 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 valnämnden (pdf, 50 kB, nytt fönster)

Äldrenämnden

Årsrapport 2019 äldrenämnden (pdf, 525 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 äldrenämnden (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Överförmyndarnämnden

Årsrapport 2019 överförmyndarnämnden (pdf, 430 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse 2019 överförmyndarnämnden (pdf, 54 kB, nytt fönster)

Kommunstyrelsen

Årsrapport 2018 Kommunstyrelsen (pdf, 542 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Kommunstyrelsen år 2018 (pdf, 68 kB, nytt fönster)

Årsredogörelse 2018 (pdf, 2,2 MB, nytt fönster)

Valnämnden

Årsrapport 2018 valnämnden (pdf, 47 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för valnämnden år 2018 (pdf, 49 kB, nytt fönster)

Rådet till skydd för Stockholms skönhet 

Årsrapport 2018 Rådet till skydd för Stockholms skönhet (Skönhetsrådet) (pdf, 49 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Rådet till skydd för Stockholms skönhet (Skönhetsrådet) år 2018 (pdf, 50 kB, nytt fönster)

Servicenämnden

Årsrapport 2018 servicenämnden (pdf, 350 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för servicenämnden år 2018 (pdf, 54 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Årsrapport 2018 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (pdf, 351 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd år 2018 (pdf, 53 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Årsrapport 2018 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (pdf, 361 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd år 2018 (pdf, 53 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Årsrapport 2018 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (pdf, 355 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd år 2018 (pdf, 54 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Bromma

Årsrapport 2018 Bromma stadsdelsnämnd (pdf, 415 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Bromma stadsdelsnämnd år 2018 (pdf, 104 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Årsrapport 2018 Kungsholmens stadsdelsnämnd (pdf, 344 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Kungsholmens stadsdelsnämnd år 2018 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Årsrapport 2018 Norrmalms stadsdelsnämnd (pdf, 363 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Norrmalms stadsdelsnämnd år 2018 (pdf, 51 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Östermalm

Årsrapport 2018 Östermalms stadsdelsnämnd (pdf, 344 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Östermalms stadsdelsnämnd år 2018 (pdf, 53 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Södermalm

Årsrapport 2018 Södermalms stadsdelsnämnd (pdf, 353 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Södermalms stadsdelsnämnd år 2018 (pdf, 53 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Årsrapport 2018 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd (pdf, 401 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd år 2018 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Årsrapport 2018 Skarpnäcks stadsdelsnämnd (pdf, 351 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Skarpnäcks stadsdelsnämnd år 2018 (pdf, 105  kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Farsta

Årsrapport 2018 Farsta stadsdelsnämnd (pdf, 353 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Farsta stadsdelsnämnd år 2018 (pdf, 105 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Årsrapport 2018 Älvsjö stadsdelsnämnd (pdf, 435 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd år 2018 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Årsrapport 2018 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd (pdf, 361 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd år 2018 (pdf, 54 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Årsrapport 2018 Skärholmens stadsdelsnämnd (pdf, 352 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd år 2018 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Exploateringsnämnden

Årsrapport 2018 exploateringsnämnden (pdf, 477 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för exploateringsnämnden år 2018 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Fastighetsnämnden

Årsrapport 2018 fastighetsnämnden (pdf, 392 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för fastighetsnämnden år 2018 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Idrottsnämnden

Årsrapport 2018 idrottsnämnden (pdf, 333, nytt fönster)

Revisionsberättelse för idrottsnämnden år 2018 (pdf, 51 kB, nytt fönster)

Kulturnämnden avseende kulturförvaltningen

Årsrapport 2018 kulturnämnden avseende kulturförvaltningen (pdf, 349 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för kulturnämnden avseende kulturförvaltningen år 2018 (pdf, 51 kB, nytt fönster)

Kulturnämnden avseende stadsarkivet

Årsrapport 2018 kulturnämnden avseende stadsarkivet (pdf, 327 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för kulturnämnden avseende stadsarkivet år 2018 (pdf, 51 kB, nytt fönster)

Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2018 kyrkogårdsnämnden (pdf, 337 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för kyrkogårdsnämnden år 2018 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Årsrapport 2018 miljö- och hälsoskyddsnämnden (pdf, 331 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för miljö- och hälsoskyddsnämnden år 2018 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Socialnämnden

Årsrapport 2018 socialnämnden (pdf, 438 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för socialnämnden år 2018 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Arbetsmarknadsnämnden

Årsrapport 2018 arbetsmarknadsnämnden (pdf, 347 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för arbetsmarknadsnämnden år 2018 (pdf, 53 kB, nytt fönster)

Stadsbyggnadsnämnden

Årsrapport 2018 stadsbyggnadsnämnden (pdf, 347 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för stadsbyggnadsnämnden år 2018 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Trafiknämnden

Årsrapport 2018 trafiknämnden (pdf, 354 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för trafiknämnden år 2018 (pdf, 51 kB, nytt fönster)

Utbildningsnämnden

Årsrapport 2018 utbildningsnämnden (pdf, 427 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för utbildningsnämnden år 2018 (pdf, 120 kB, nytt fönster)

Äldrenämnden

Årsrapport 2018 äldrenämnden (pdf, 343 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för äldrenämnden år 2018 (pdf, 51 kB, nytt fönster)

Överförmyndarnämnden

Årsrapport 2018 överförmyndarnämnden (pdf, 339 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för överförmyndarnämnden år 2018 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Kommunstyrelsen

Årsrapport 2017 Kommunstyrelsen (pdf, 426 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Kommunstyrelsen år 2017 (pdf, 514 kB, nytt fönster)

Årsredogörelse 2017 (pdf, 1,16 MB, nytt fönster)

Valnämnden

Årsrapport 2017 valnämnden (pdf, 114 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för valnämnden år 2017 (pdf, 117 kB, nytt fönster)

Rådet till skydd för Stockholms skönhet 

Årsrapport 2017 Rådet till skydd för Stockholms skönhet (Skönhetsrådet) (pdf, 118 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Rådet till skydd för Stockholms skönhet (Skönhetsrådet) år 2017 (pdf, 117 kB, nytt fönster)

Servicenämnden

Årsrapport 2017 servicenämnden (pdf, 358 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för servicenämnden år 2017 (pdf, 123 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Årsrapport 2017 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (pdf, 358 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Årsrapport 2017 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (pdf, 352 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Årsrapport 2017 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (pdf, 370 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Bromma

Årsrapport 2017 Bromma stadsdelsnämnd (pdf, 418 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Bromma stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 117 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Årsrapport 2017 Kungsholmens stadsdelsnämnd (pdf, 352 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Kungsholmens stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Årsrapport 2017 Norrmalms stadsdelsnämnd (pdf, 363 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Norrmalms stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 117 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Östermalm

Årsrapport 2017 Östermalms stadsdelsnämnd (pdf, 352 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Östermalms stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Södermalm

Årsrapport 2017 Södermalms stadsdelsnämnd (pdf, 378 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Södermalms stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 51 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Årsrapport 2017 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd (pdf, 402 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Årsrapport 2017 Skarpnäcks stadsdelsnämnd (pdf, 380 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Skarpnäcks stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Farsta

Årsrapport 2017 Farsta stadsdelsnämnd (pdf, 349 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Farsta stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Årsrapport 2017 Älvsjö stadsdelsnämnd (pdf, 428 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 51 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Årsrapport 2017 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd (pdf, 367 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Årsrapport 2017 Skärholmens stadsdelsnämnd (pdf, 358 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Exploateringsnämnden

Årsrapport 2017 exploateringsnämnden (pdf, 392 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för exploateringsnämnden år 2017 (pdf, 122 kB, nytt fönster)

Fastighetsnämnden

Årsrapport 2017 fastighetsnämnden (pdf, 374 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för fastighetsnämnden år 2017 (pdf, 122 kB, nytt fönster)

Idrottsnämnden

Årsrapport 2017 idrottsnämnden (pdf, 353 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för idrottsnämnden år 2017 (pdf, 117 kB, nytt fönster)

Kulturnämnden avseende kulturförvaltningen

Årsrapport 2017 kulturnämnden avseende kulturförvaltningen (pdf, 370 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för kulturnämnden avseende kulturförvaltningen år 2017 (pdf, 119 kB, nytt fönster)

Kulturnämnden avseende stadsarkivet

Årsrapport 2017 kulturnämnden avseende stadsarkivet (pdf, 343 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för kulturnämnden avseende stadsarkivet år 2017 (pdf, 119 kB, nytt fönster)

Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2017 kyrkogårdsnämnden (pdf, 339 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för kyrkogårdsnämnden år 2017 (pdf, 118 kB, nytt fönster)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Årsrapport 2017 miljö- och hälsoskyddsnämnden (pdf, 404 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för miljö- och hälsoskyddsnämnden år 2017 (pdf, 120 kB, nytt fönster)

Socialnämnden

Årsrapport 2017 socialnämnden (pdf, 475 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för socialnämnden år 2017 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Arbetsmarknadsnämnden

Årsrapport 2017 arbetsmarknadsnämnden (pdf, 371 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för arbetsmarknadsnämnden år 2017 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsbyggnadsnämnden

Årsrapport 2017 stadsbyggnadsnämnden (pdf, 381 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för stadsbyggnadsnämnden år 2017 (pdf, 118 kB, nytt fönster)

Trafiknämnden

Årsrapport 2017 trafiknämnden (pdf, 375 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för trafiknämnden år 2017 (pdf, 122 kB, nytt fönster)

Utbildningsnämnden

Årsrapport 2017 utbildningsnämnden (pdf, 446 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för utbildningsnämnden år 2017 (pdf, 121 kB, nytt fönster)

Äldrenämnden

Årsrapport 2017 äldrenämnden (pdf, 303 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för äldrenämnden år 2017 (pdf, 117 kB, nytt fönster)

Överförmyndarnämnden

Årsrapport 2017 överförmyndarnämnden (pdf, 365 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för överförmyndarnämnden år 2017 (pdf, 55 kB, nytt fönster)

Bolagens årsrapporter

Koncernen Stockholms Stadshus AB

Årsrapport 2021 Stockholms stadshus AB (pdf, 591 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2021 Stockholms stadshus AB (pdf, 36 kB, nytt fönster)

AB Familjebostäder

Årsrapport 2021 AB Familjebostäder (pdf, 622 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2021 AB Familjebostäder (pdf, 163 kB, nytt fönster)

AB Stockholmshem

Årsrapport 2021 AB Stockholmshem (pdf, 422 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2021 AB Stockholmshem (pdf, 165 kB, nytt fönster)

AB Svenska Bostäder

Årsrapport 2021 AB Svenska Bostäder (pdf, 463 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2021 AB Svenska Bostäder (pdf, 176 kB, nytt fönster)

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Årsrapport 2021 Micasa Fastigheter i Stockholm AB (pdf, 395 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2021 Micasa Fastigheter i Stockholm AB (pdf, 219 kB, nytt fönster)

Mässfastigheter i Stockholm AB

Årsrapport 2021 Mässfastigheter (pdf, 399 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2021 Mässfastigheter i Stockholm AB (pdf, 158 kB, nytt fönster)

AB Stokab

Årsrapport 2021 AB Stokab (pdf, 265 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2021 AB Stokab (pdf, 33 kB, nytt fönster)

Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Årsrapport 2021 Skolfastigheter i Stockholm AB (pdf, 429 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2021 Skolfastigheter i Stockholm AB (pdf, 33 kB, nytt fönster)

Stockholms stads Parkerings AB

Årsrapport 2021 Stockholms stads Parkerings AB (pdf, 384 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2021 Stockholms stads Parkerings AB (pdf, 33 kB, nytt fönster)

Stockholm Vatten och Avfall AB

Årsrapport 2021 Stockholm Vatten och Avfall AB (pdf, 419 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2021 Stockholm Vatten och Avfall AB (pdf, 34 kB, nytt fönster)

Stockholms Hamn AB

Årsrapport 2021 Stockholms Hamn AB (pdf, 406 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2021 Stockholms Hamn AB (pdf, 143 kB, nytt fönster)

Stockholms Stadsteater AB

Årsrapport 2021 Stockholms Stadsteater AB (pdf, 532 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2021 Stockholms Stadsteater AB (pdf, 206 kB, nytt fönster)

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Årsrapport 2021 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (pdf, 392 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2021 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (pdf, 42 kB, nytt fönster)

Stockholm Business Region AB

Årsrapport 2021 Stockholm Business Region AB (pdf, 271 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2021 Stockholm Business Region AB (pdf, 142 kB, nytt fönster)

Stockholms stads Bostadsförmedling AB

Årsrapport 2021 Stockholms stads Bostadsförmedling AB (pdf, 344 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2021 Stockholms stads Bostadsförmedling AB (pdf, 33 kB, nytt fönster)

S:t Erik Livförsäkring AB

Årsrapport 2021 S:t Erik Livförsäkring AB (pdf, 362 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2021 S:t Erik Livförsäkring AB (pdf, 29 kB, nytt fönster)

S:t Eriks Försäkrings AB

Årsrapport 2021 S:t Eriks Försäkrings AB (pdf, 383 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2021 S:t Eriks Försäkrings AB (pdf, 42 kB, nytt fönster)

S:t Eriks Markutvecklings AB

Årsrapport 2021 S:t Eriks Markutvecklings AB (pdf, 383 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2021 S:t Eriks Markutvecklings AB (pdf, 33 kB, nytt fönster)

Koncernen Stockholms Stadshus AB

Årsrapport 2020 Stockholms stadshus AB (pdf, 782 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2020 Stockholms stadshus AB (pdf, 106 kB, nytt fönster)

AB Familjebostäder

Årsrapport 2020 AB Familjebostäder (pdf, 427 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2020 AB Familjebostäder (pdf, nytt fönster)

AB Stockholmshem

Årsrapport 2020 AB Stockholmshem (pdf, 882 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2020 AB Stockholmshem (pdf, 376 kB, nytt fönster)

AB Svenska Bostäder

Årsrapport 2020 AB Svenska Bostäder (pdf, nytt fönster)

Granskningsrapport 2020 AB Svenska Bostäder (pdf, 95 kB, nytt fönster)

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Årsrapport 2020 Micasa Fastigheter i Stockholm AB (pdf, 416 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2020 Micasa Fastigheter i Stockholm AB (pdf, 105 kB, nytt fönster)

Mässfastigheter i Stockholm AB

Årsrapport 2020_Mässfastigheter (pdf, 387 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport_2020 Mässfastigheter i Stockholm AB (pdf, nytt fönster)

AB Stokab

Årsrapport 2020 AB Stokab (pdf, 474 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2020 AB Stokab (pdf, 144 kB, nytt fönster)

Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Årsrapport 2020 Skolfastigheter i Stockholm AB (pdf, 427 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2020 Skolfastigheter i Stockholm AB (pdf, nytt fönster)

Stockholms stads Parkerings AB

Årsrapport 2020 Stockholms stads Parkerings AB (pdf, 394 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2020 Stockholms stads Parkerings AB (pdf, 73 kB, nytt fönster)

Stockholm Vatten och Avfall AB

Årsrapport 2020 Stockholm Vatten och Avfall AB (pdf, 464 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2020 Stockholm Vatten och Avfall AB (pdf, nytt fönster)

Stockholms Hamn AB

Årsrapport 2020 Stockholms Hamn AB (pdf, 406 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2020 Stockholms Hamn AB (pdf, 106 kB, nytt fönster)

Stockholms Stadsteater AB

Årsrapport 2020 Stockholms Stadsteater AB (pdf, nytt fönster)

Granskningsrapport 2020 Stockholms Stadsteater AB (pdf, 147 kB, nytt fönster)

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Årsrapport 2020 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (pdf, nytt fönster)

Granskningsrapport 2020 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (pdf, 185 kB, nytt fönster)

Stockholm Business Region AB

Årsrapport 2020 Stockholm Business Region AB (pdf, 407 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2020 Stockholm Business Region AB (pdf, nytt fönster)

Stockholms stads Bostadsförmedling AB

Årsrapport 2020 Stockholms stads Bostadsförmedling AB (pdf, 373 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2020 Stockholms stads Bostadsförmedling AB (pdf, nytt fönster)

S:t Erik Livförsäkring AB

Årsrapport 2020 S:t Erik Livförsäkring AB (pdf, 374 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2020 S:t Erik Livförsäkring AB (pdf, nytt fönster)

S:t Eriks Försäkrings AB

Årsrapport 2020 S:t Eriks Försäkrings AB (pdf, 376 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2020 S:t Eriks Försäkrings AB (pdf, nytt fönster)

S:t Eriks Markutvecklings AB

Årsrapport 2020 S:t Eriks Markutvecklings AB (pdf, 354 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2020 S:t Eriks Markutvecklings AB (pdf, 177 kB, nytt fönster)

Koncernen  Stockholms Stadshus AB

Årsrapport 2019 Stockholms stadshus AB (pdf, 427 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2019 Stockholms stadshus AB (pdf, 100 kB, nytt fönster)

AB Familjebostäder

Årsrapport 2019 AB Familjebostäder (pdf, 411 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2019 AB Familjebostäder (pdf, 100 kB, nytt fönster)

AB Stockholmshem

Årsrapport 2019 AB Stockholmshem (pdf, 501 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2019 AB Stockholmshem (pdf, 460 kB, nytt fönster)

AB Svenska Bostäder

Årsrapport 2019 AB Svenska Bostäder (pdf, 408 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2019 AB Svenska Bostäder (pdf, 100 kB, nytt fönster)

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Årsrapport 2019 Micasa Fastigheter i Stockholm AB (pdf, 418 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2019 Micasa Fastigheter i Stockholm AB (pdf, 191 kB, nytt fönster)

AB Stokab

Årsrapport 2019 AB Stokab (pdf, 474 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2019 AB Stokab (pdf, 100 kB, nytt fönster)

Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Årsrapport 2019 Skolfastigheter i Stockholm AB (pdf, 402 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2019 Skolfastigheter i Stockholm AB (pdf, 100 kB, nytt fönster)

Stockholms stads Parkerings AB

Årsrapport 2019 Stockholms stads Parkerings AB (pdf, 391 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2019 Stockholms stads Parkerings AB (pdf, 100 kB, nytt fönster)

Stockholm Vatten och Avfall AB

Årsrapport 2019 Stockholm Vatten och Avfall AB (pdf, 434 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2019 Stockholm Vatten och Avfall AB (pdf, 100 kB, nytt fönster)

Stockholms Hamn AB

Årsrapport 2019 Stockholms Hamn AB (pdf, 391 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2019 Stockholms Hamn AB (pdf, 100 kB, nytt fönster)

Stockholms Stadsteater AB

Årsrapport 2019 Stockholms Stadsteater AB (pdf, 405 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2019 Stockholms Stadsteater AB (pdf, 100 kB, nytt fönster)

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Årsrapport 2019 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (pdf, 392 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2019 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (pdf, 100 kB, nytt fönster)

Stockholm Business Region AB

Årsrapport 2019 Stockholm Business Region AB (pdf, 468 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2019 Stockholm Business Region AB (pdf, 100 kB, nytt fönster)

Stockholms stads Bostadsförmedling AB

Årsrapport 2019 Stockholms stads Bostadsförmedling AB (pdf, 390 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2019 Stockholms stads Bostadsförmedling AB (pdf, 100 kB, nytt fönster)

S:t Erik Livförsäkring AB

Årsrapport 2019 S:t Erik Livförsäkring AB (pdf, 387 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2019 S:t Erik Livförsäkring AB (pdf, 100 kB, nytt fönster)

S:t Eriks Försäkrings AB

Årsrapport 2019 S:t Eriks Försäkrings AB (pdf, 385 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2019 S:t Eriks Försäkrings AB (pdf, 100 kB, nytt fönster)

S:t Eriks Markutvecklings AB

Årsrapport 2019 S:t Eriks Markutvecklings AB (pdf, 386 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2019 S:t Eriks Markutvecklings AB (pdf, 100 kB, nytt fönster)

Koncernen Stockholms Stadshus AB

Gransknings-PM 2018 Stockholms Stadshus AB (pdf, 99 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2018 Stockholms Stadshus AB (pdf, 64 kB, nytt fönster)

AB Familjebostäder

Gransknings-PM 2018 AB Familjebostäder(pdf, 99 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2018 AB Familjebostäder (pdf, 68 kB, nytt fönster)

AB Stockholmshem

Gransknings-PM 2018 AB Stockholmshem (pdf, 99 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2018 AB Stockholmshem (pdf, 68 kB, nytt fönster)

AB Svenska Bostäder

Gransknings-PM 2018 AB Svenska Bostäder (pdf, 365 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2018 AB Svenska Bostäder (pdf, 68 kB, nytt fönster)

Micasa fastigheter i Stockholm AB

Gransknings-PM 2018 Micasa fastigheter i Stockholm AB (pdf, 356 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2018 Micasa fastigheter i Stockholm AB (pdf, 68 kB, nytt fönster)

AB Stokab

Gransknings-PM 2018 AB Stokab (pdf, 220 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2018 AB Stokab (pdf, 68 kB, nytt fönster)

Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Gransknings-PM 2018 Skolfastigheter i Stockholm AB (pdf, 437 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2018 Skolfastigheter i Stockholm AB (pdf, 68 kB, nytt fönster)

Stockholms stads Parkerings AB

Gransknings-PM 2018 Stockholms stads Parkerings AB (pdf, 165 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2018 Stockholms stads Parkerings AB (pdf, 98 kB, nytt fönster)

Stockholm Vatten och Avfall AB

Gransknings-PM 2018 Stockholm Vatten och Avfall AB (pdf, 291 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2018 Stockholm Vatten och Avfall AB (pdf, 69 kB, nytt fönster)

Stockholms Hamn AB

Gransknings-PM 2018 Stockholms Hamn AB (pdf, 343 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2018 Stockholms Hamn AB (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Stockholms Stadsteater AB

Gransknings-PM 2018 Stockholms Stadsteater AB (pdf, 267 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2018 Stockholms Stadsteater AB (pdf, 64 kB, nytt fönster)

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Gransknings-PM 2018 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (pdf, 340 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2018 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (pdf, 64 kB, nytt fönster)

Stockholm Business Region AB

Gransknings-PM 2018 Stockholm Business Region AB (pdf, 221  kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2018 Stockholm Business Region AB (pdf, 68 kB, nytt fönster)

Stockholms stads Bostadsförmedling AB

Gransknings-PM 2018 Stockholms stads Bostadsförmedling AB (pdf, 221 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2018 Stockholms stads Bostadsförmedling AB (pdf, 68 kB, nytt fönster)

S:t Erik Livförsäkring AB

Gransknings-PM 2018 S:t Erik Livförsäkring AB (pdf, 218 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2018 S:t Erik Livförsäkring AB (pdf, 64 kB, nytt fönster)

S:t Erik Försäkrings AB

Gransknings-PM 2018 S:t Erik Försäkrings AB (pdf, 234 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2018 S:t Erik Försäkrings AB (pdf, 64 kB, nytt fönster)

S:t Erik Markutveckling AB

Gransknings-PM 2018 S:t Erik Markutveckling AB (pdf, 280 kB, nytt fönster)

Granskningsrapport 2018 S:t Erik Markutveckling AB (pdf, 68 kB, nytt fönster)

Dotterbolag till S:t Erik Markutveckling

Fastighets AB Kylrummet

Granskningsrapport 2018 Fastighets AB Kylrummet (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Fastighets AB Palmfelt Center

Granskningsrapport 2018 Fastighets AB Palmfelt Center (pdf, 68 kB, nytt fönster)

Fastighets AB G-mästaren

Granskningsrapport 2018 Fastighets AB G-mästaren (pdf, 68 kB, nytt fönster)

Fastighets AB Runda Huset

Granskningsrapport 2018 Fastighets AB Runda Huset (pdf, 68 kB, nytt fönster)

Fastighets AB Charkuteristen

Granskningsrapport 2018 Fastighets AB Charkuteristen (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Fastighets AB Godsfinkan

Granskningsrapport 2018 Fastighets AB Godsfinkan (pdf, 68 kB, nytt fönster)

Fastighets AB Tuben

Granskningsrapport 2018 Fastighets AB Tuben (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Fastighets AB Gavia

Granskningsrapport 2018 Fastighets AB Gavia (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Langobardia AB

Granskningsrapport 2018 Langobardia AB (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Stockholm Norra Station AB

Granskningsrapport 2018 Stockholm Norra Station AB (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Kylfacket Förvaltning AB

Granskningsrapport 2018 Kylfacket Förvaltning AB (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Fastighets AB Grosshandlarvägen

Granskningsrapport 2018 Fastighets AB Grosshandlarvägen (pdf, 68 kB, nytt fönster)

Dotterbolag till Stockholmshem

Anser AB

Granskningsrapport 2018 Anser AB (pdf, 67 kB, nytt fönster)

AB Stockholmshem Fastighetsnät

Granskningsrapport 2018 AB Stockholmshem Fastighetsnät (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Bostads AB Hammarbygård

Granskningsrapport 2018 Bostads AB Hammarbygård (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Västertorps Energi AB

Granskningsrapport 2018 Västertorps Energi AB (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Dotterbolag till Stokab

S:t Erik Kommunikation AB

Granskningsrapport 2018 S:t Erik Kommunikation AB (pdf, 68 kB, nytt fönster)

S:t Erik Fiber AB

Granskningsrapport 2018 S:t Erik Fiber AB (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Dotterbolag till Stockholm Business Region

Visit Stockholm AB

Granskningsrapport 2018 Visit Stockholm AB AB (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Invest Stockholm Business Region AB

Granskningsrapport 2018 Invest Stockholm Business Region AB (pdf, 68 kB, nytt fönster)

Dotterbolag till Stockholm Vatten och Avfall AB

Stockholm Vatten AB

Granskningsrapport 2018 Stockholm Vatten AB (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Stockholm Vatten Avfall AB

Granskningsrapport 2018 Stockholm Vatten Avfall AB (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Dotterbolag till Familjebostäder

AB Familjebostäder Fastighetsnät

Granskningsrapport 2018 AB Familjebostäder Fastighetsnät (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Hemmahamnen Kontor AB

Granskningsrapport 2018 Hemmahamnen Kontor AB (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Gyllene Ratten Ny AB

Granskningsrapport 2018 Gyllene Ratten Ny AB (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Dotterbolag till Svenska Bostäder

AB Stadsholmen

Granskningsrapport 2018 AB Stadsholmen (pdf, 67 kB, nytt fönster)

IT-BO Stockholm AB

Granskningsrapport 2018 IT-BO Stockholm AB (pdf, 64 kB, nytt fönster)

Svenska Bostäder L-Bolag 1 AB

Granskningsrapport 2018 Svenska Bostäder L-Bolag 1 AB (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Fastighets AB Centrumhuset i Vällingby

Granskningsrapport 2018 Fastighets AB Centrumhuset i Vällingby (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Dotterbolag till Globe Arena Fastigheter AB

Arena 9 Norra Fastigheten AB

Granskningsrapport 2018 Arena 9 Norra Fastigheten AB (pdf, 63 kB, nytt fönster)

Stockholm Entertainment District AB

Granskningsrapport 2018 Stockholm Entertainment District AB (pdf, 63 kB, nytt fönster)

Södra Byggrätten AB

Granskningsrapport 2018 Södra Byggrätten AB (pdf, 63 kB, nytt fönster)

Dotterbolag till Stockholms Hamn AB

Nynäshamns Hamn AB

Granskningsrapport 2018 Nynäshamns Hamn AB (pdf, 64 kB, nytt fönster)

Uppdaterad