Stockholms Stadsteater AB

Kulturhuset Stadsteaterns är en plats för samtal och reflektion kring samtiden och vår tids frågor. Verksamhetsområdet innefattar teater, dans, musik, debatt, konst, mode, film, litteraturevenemang och flera bibliotek.

Kulturhuset Stadsteatern driver även en barn- och ungdomsscen i Skärholmen, en verksamhet i Vällingby samt Parkteatern som spelar sommartid i Stockholms parker.

Verksamheten startade 1960 i Folkets hus vid Norra Bantorget och flyttade 1990 till nuvarande lokaler i Kulturhuset. Sedan 1 juli 2013 ingår även Kulturhuset i Stockholms Stadsteater AB. Verksamheten heter Kulturhuset Stadsteatern.

Det är de förtroendevalda i Stockholms stadsteater ABs styrelse som fattar bolagets beslut. Stockholms stadsteater AB ska sedan genomföra styrelsens beslut.

Organisation

Arbetet i Stockholms stadsteater AB leds av vd Sture Carlsson. Bolaget består av sju avdelningar med ansvar för: teater, dans, konst/design, litteratur, musik, film och forum/debatt.

Uppdaterad