Mässfastigheter i Stockholm AB

Mässfastigheter i Stockholm AB är ett intressebolag i Stockholms Stadshus AB.

Stockholms stad äger 50,4 procent av Mässfastigheter i Stockholm AB. Bolagets uppdrag är utveckla, arrangera och genomföra mässor, kongresser, konferenser och evenemang för hela Stockholmsregionens bästa.

Verksamheten bedrivs under namnet Stockholmsmässan. Stockholmsmässan är uppdelad i två bolag:

  • Mässfastigheter i Stockholm AB förvaltar och utvecklar fastigheter.
  • Stockholmsmässan AB är ett genomförandebolag av mässor, kongresser, konferenser och evenemang. Stockholmsmässan AB är ett helägt dotterbolag till Mässfastigheter i Stockholm AB.

Uppdaterad