Dataskyddsombud

Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR. Ett dataskyddsombud är en person som övervakar att en organisation följer dataskyddsförordningen.

Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna som är personuppgiftsansvarig. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifterna behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.

Du som har frågor om behandlingen av dina personuppgifter, eller vill ha tillgång till dina personuppgifter, kan kontakta dataskyddsombudet på den förvaltning eller bolag som frågan rör.

Stadsdelsförvaltningar

Jessica Hillergård
E-post: bromma@stockholm.se

Micaela Caldegren
E-post: eav@stockholm.se

Medea Sundbladh
E-post: farsta@stockholm.se

Jessica Hillergård.
E-post: hagersten-alvsjo@stockholm.se

Jessica Hillergård
E-post: dataskyddsombud.vasterort@stockholm.se

Christin Bjuggren
E-post: kungsholmen@stockholm.se

Jessica Hillergård
E-post: rinkeby-kista@stockholm.se

Jessica Hillergård
E-post: jessica.hillergard@extern.stockholm.se

Anna Remmets
E-post: soder@stockholm.se

Fackförvaltningar

Rosemarie Arnmark
E-post: dataskyddsombud.amf@stockholm.se

Sara Helling Broström
E-post: dataskyddsombud.tk.expl@stockholm.se

Christoffer Carlsson
E-post: idrott@stockholm.se

Sara Hällströmer
E-post: dataskyddsombud.kultur@stockholm.se

Marie Ytterberg
E-post: kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se

Susanne Höglin
E-post: susanne.hoglin@stockholm.se

Rosemarie Arnmark
E-post: rosemarie.arnmark@extern.stockholm.se

Mikael Pedersen
E-post: mikael.pedersen@stockholm.se

Annette Bengtsson
E-post: dataskydd.slk@stockholm.se

Nima Andacheh
E-post: aldreforvaltningen@stockholm.se

Kommunala bolag

För kontakt till kommunala bolag, se respektive bolags webbplats.

Uppdaterad