Dataskyddsombud

Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR. Ett dataskyddsombud är en person som övervakar att en organisation följer dataskyddsförordningen.

Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna som är personuppgiftsansvarig. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifterna behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.

Du som har frågor om behandlingen av dina personuppgifter, eller vill ha tillgång till dina personuppgifter, kan kontakta dataskyddsombudet på den förvaltning eller bolag som frågan rör.

Stadsdelsförvaltningar

Jessica Hillergård
E-post: bromma@stockholm.se

Nicole Melkie
E-post: eav@stockholm.se

Charlotte Sundvall
E-post: farsta@stockholm.se

David Persson
E-post: hagersten-alvsjo@stockholm.se

Jessica Hillergård
E-post: dataskyddsombud.vasterort@stockholm.se

Jessica Hillergård
E-post: jarva@stockholm.se

Christin Bjuggren
E-post: kungsholmen@stockholm.se

Anna Remmets
E-post: soder@stockholm.se

Fackförvaltningar

Alexandre Emonide
E-post: dataskyddsombud.amf@stockholm.se

Patrik Stensson
E-post: dataskyddsombud.tk.expl@stockholm.se

Christoffer Carlsson
E-post: idrott@stockholm.se

Veronica Ionescu
E-post: dataskyddsombud.kultur@stockholm.se

Marie Ytterberg
E-post: kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se

Susanne Höglin
E-post: susanne.hoglin@stockholm.se

Alexandre Emonide
E-post: stadsarkivet@stockholm.se

Frida Sjökvist
E-post: frida.sjokvist@extern.stockholm.se

Hanna Virtanen
E-post: dataskydd.slk@stockholm.se

Jonathan Storm
E-post: aldreforvaltningen@stockholm.se

Kommunala bolag

För kontakt till kommunala bolag, se respektive bolags webbplats.

Uppdaterad