Säkra meddelanden med avsändare Stockholms stad

Har du fått e-post om att du har fått ett säkert meddelande med avsändare Stockholms stad? Här kan du läsa om hur Säkra meddelanden fungerar.

Stockholms stad skickar känsliga uppgifter via en tjänst som heter Säkra meddelanden. Systemet skyddar uppgifterna så att endast du och den du har kontakt med på Stockholms stad har tillgång till dessa.

Du får e-post när du har ett meddelande att hämta men innehållet i själva meddelandet ser du först när du loggat in i systemet.

Så här går det till

  • Du får en avisering via e-post om att du har fått ett säkert meddelande från Stockholms stad.
  • Mejlet har avsändaradress noreply@stockholm.se.
  • I aviseringen finns en länk till ditt säkra meddelande.
    (https://sek.stockholm.se/messageId/ plus meddelandets id-nummer.)
  • För att läsa ditt meddelande klickar du på länken. Du kommer till en sida där du ombeds logga in med bank-id, mobilt bank-id eller Freja eID+.
  • När du loggat in kan du läsa och besvara meddelandet.

Meddelanden rensas automatiskt

Meddelanden rensas automatiskt efter 14 dagar oavsett om det är läst eller ej.

Bara du som är behörig kan läsa

Du kan läsa och svara på meddelandet från dator, läsplatta eller mobil. Bara du som är behörig kan läsa innehållet.

Uppdaterad