Information till dig som vill ha svar på ditt meddelande

När du skickar ett meddelande via ett formulär på Stockholms stads webbplats kan du välja om du vill ha svar på ditt meddelande. Om du vill ha svar behöver du lämna din e-postadress.

Din e-postadress är en personuppgift. Stockholms stad behöver behandla (samla in) den personuppgiften för att kunna svara på din fråga eller kommentar.

Vi följer gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. För att få behandla dina personuppgifter måste vi ha en anledning, en så kallad rättslig grund. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att utföra uppgift av allmänt intresse/myndighetsutövning, alltså svara på ditt meddelande.

Dina uppgifter kommer att sparas så länge ärendet (din fråga) behandlas. En del ärenden diarieförs och arkiveras enligt arkivlagen.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med anställda inom Stockholms stad för att vi ska kunna besvara din fråga. I vissa fall behöver vi lämna dina personuppgifter till någon utanför Stockholms stad, också kallad tredje part. Det gör vi om vi måste enligt lag.

Det är berörd förvaltning som är personuppgiftsansvarig för ärendet.

Du kan kontakta oss för att

  • få veta vilka personuppgifter vi har om dig
  • begära att vi rättar felaktiga personuppgifter om dig
  • överföra (skicka) personuppgifter om dig som vi behandlar
  • begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter
  • klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter
  • begära att vi raderar dina personuppgifter.

Kontakt

Vill du göra något av ovanstående, eller har andra frågor som handlar om hur vi skyddar dina personuppgifter, kan du kontakta dataskyddsombudet hos berörd förvaltning.

Uppdaterad