Behandling av personuppgifter på fastighetskontoret

I Stockholms stad finns gemensamma regler för behandling av personuppgifter. Fastighetskontoret följer stadens regler för behandling av personuppgifter och dataskydd.

Fastighetskontorets verksamhet omfattar till exempel hantering av avtal, köp och försäljningar av fastigheter vid vilka personuppgiftsbehandlingar kan förekomma. Där inget annat anges gäller Stockholms stads regler.

Ändamålet för fastighetskontorets behandling av personuppgifter är till exempel:

  • upprätta ett kund- eller leverantörsavtal
  • genomföra en köp- eller försäljningstransaktion
  • upprätta och hantera ett nyttjanderättsavtal
  • handlägga olika typer av ärenden som exempelvis förslag, skrivelser och klagomål.

Ursprung och mottagare

De personuppgifter fastighetskontoret behandlar kommer i stor omfattning direkt från de registrerade. Uppgifterna kan även komma från till exempel kreditupplysningsföretag, bolags- och fastighetsregister, skatteverket, polismyndigheten och allmänheten.

De som i första hand är mottagare av personuppgifterna är fastighetskontorets handläggare och medarbetare inom IT, arkiv och registratur. De mottagare som fastighetskontoret kan komma att dela personuppgifter med är bland annat kontrakterade leverantörer, försäkringsbolag, inkassobolag, domstol, andra myndigheter och mäklare.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig
Fastighetsnämnden i Stockholms stad
Box 8312

Fastighetsdirektör
E-post: gdpr.fsk@stockholm.se
Telefon: 08-508 27 000 (växel)

Dataskyddsombud
E-post: gdpr.fsk@stockholm.se
Telefon: 08-508 27 000 (växel)

Uppdaterad