Norrmalms stadsdelsnämnd

Norrmalms stadsdelsnämnd ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Norrmalms stadsdelsområde.

Norrmalms stadsdelsnämnd ansvarar för Norrmalms stadsdelsområde.

Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och fattar beslut om de verksamheter som nämnden ansvarar för. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Ledamöterna och ersättarna bor ofta i det område som de ansvarar för, det vill säga inom Norrmalms stadsdelsområde.

Stadsdelsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Stadsdelsnämndens möten sänds digitalt och kan ses i två veckor efter sammanträdet. Du hittar sändningarna i kalendariet och på Norrmalms stadsdelsförvaltnings Facebooksida.

Norrmalms stadsdelsnämnds råd

Pensionärsrådet är rådgivande i frågor som rör en stad för äldre. Rådet framför synpunkter och yttrar sig i ärenden. Ledamöterna utses av stadsdelsnämnden.

Rådet för funktionshindersfrågor är rådgivande i frågor som rör funktionshinderaspekter och framför synpunkter och yttrar sig i ärenden som berör personer med funktionshinder. Ledamöterna utses av stadsdelsnämnden.

Uppdaterad