Norrmalms stadsdelsnämnd

Norrmalms stadsdelsnämnd ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Norrmalms stadsdelsområde.

Norrmalms stadsdelsnämnd ansvarar för Norrmalms stadsdelsområde.

Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och fattar beslut om de verksamheter som nämnden ansvarar för. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Ledamöterna och ersättarna bor ofta i det område som de ansvarar för, det vill säga inom Norrmalms stadsdelsområde.

Stadsdelsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Stadsdelsnämndens möten börjar med Öppet forum då du är välkommen att ställa frågor och diskutera med dina politiker.

Norrmalms stadsdelsnämnds råd

Pensionärsrådet är rådgivande i frågor som rör en stad för äldre. Rådet framför synpunkter och yttrar sig i ärenden. Ledamöterna utses av stadsdelsnämnden.

Rådet för funktionshindersfrågor är rådgivande i frågor som rör funktionshinderaspekter och framför synpunkter och yttrar sig i ärenden som berör personer med funktionshinder. Ledamöterna utses av stadsdelsnämnden.

Uppdaterad