Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Spånga-Tensta stadsdelsområde.

Ny stadsdelsnämnd från 1 juli

Kommunfullmäktige har beslutat om sammanläggning av stadsdelsnämnderna Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista till en samlad stadsdelsnämnd med namnet Järva.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ansvarar för Spånga-Tensta stadsdelsområde.

Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och fattar beslut om de verksamheter som nämnden ansvarar för. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Ledamöterna och ersättarna bor ofta i det område som de ansvarar för, det vill säga inom Spånga-Tensta stadsdelsområde.

Stadsdelsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnds råd

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har fyra råd:

  • Funktionshinderrådet
  • Pensionärsrådet
  • Näringslivsrådet
  • Brottsförebygganderådet.

Uppdaterad