Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Spånga-Tensta stadsdelsområde.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ansvarar för Spånga-Tensta stadsdelsområde.

Nämnden sammanträder en gång i månaden. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Ledamöterna och ersättarna bor ofta i det område som de ansvarar för, det vill säga inom Spånga-Tensta stadsdelsområde.

Stadsdelsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Stadsdelsnämndens möten börjar med Öppet forum där medborgare är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnds råd

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har fyra råd:

  • Funktionshinderrådet
  • Pensionärsrådet
  • Näringslivsrådet
  • Brottsförebygganderådet.

Uppdaterad