Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde.

Ny stadsdelsnämnd från 1 juli

Kommunfullmäktige har beslutat om sammanläggning av stadsdelsnämnderna Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista till en samlad stadsdelsnämnd med namnet Järva.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ansvarar för Rinkeby-Kista stadsdelsområde.

Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och fattar beslut om de verksamheter som nämnden ansvarar för. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Ledamöterna och ersättarna bor ofta i det område som de ansvarar för, det vill säga inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde.

Stadsdelsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds råd

Ett pensionärsråd är knutet till nämnden som ett rådgivande organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information i allmänna frågor som berör äldre.

Rådet för funktionshindersfrågor är knutet till nämnden som ett rådgivande organ. Ledamöterna kommer från olika handikappföreningar verksamma i Stockholm och representerar den samlade handikapprörelsen.

Rådet är en kunskapsresurs i praktiska verksamhetsfrågor och lämnar synpunkter inför den årliga verksamhetsplaneringen och på remisser som kommer till förvaltningen och som berör frågor inom rådets ansvarsområde.

Uppdaterad