Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ansvarar för Rinkeby-Kista stadsdelsområde.

Nämnden sammanträder en gång i månaden. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Ledamöterna och ersättarna bor ofta i det område som de ansvarar för, det vill säga inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde.

Stadsdelsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Stadsdelsnämndens möten börjar med Allmänhetens frågestund då du är välkommen att ställa frågor och diskutera med dina politiker.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds råd

Ett pensionärsråd är knutet till nämnden som ett rådgivande organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information i allmänna frågor som berör äldre.

Ett handikappråd är knutet till nämnden som ett rådgivande organ. Ledamöterna kommer från olika handikappföreningar verksamma i Stockholm och representerar den samlade handikapprörelsen.

Rådet är en kunskapsresurs i praktiska verksamhetsfrågor och lämnar synpunkter inför den årliga verksamhetsplaneringen och på remisser som kommer till förvaltningen och som berör frågor inom rådets ansvarsområde.

Uppdaterad