Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ansvarar för Rinkeby-Kista stadsdelsområde.

Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och fattar beslut om de verksamheter som nämnden ansvarar för. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Ledamöterna och ersättarna bor ofta i det område som de ansvarar för, det vill säga inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde.

Stadsdelsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

På grund av situationen med coronaviruset är stadsdelsnämndens möten just nu inte öppna för allmänheten. Sammanträdena går dock att följa digitalt. Länk till webbsändningen annonseras i lokaltidningen och stadsdelsförvaltningens facebooksida inför varje sammanträde.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds råd

Ett pensionärsråd är knutet till nämnden som ett rådgivande organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information i allmänna frågor som berör äldre.

Rådet för funktionshindersfrågor är knutet till nämnden som ett rådgivande organ. Ledamöterna kommer från olika handikappföreningar verksamma i Stockholm och representerar den samlade handikapprörelsen.

Rådet är en kunskapsresurs i praktiska verksamhetsfrågor och lämnar synpunkter inför den årliga verksamhetsplaneringen och på remisser som kommer till förvaltningen och som berör frågor inom rådets ansvarsområde.

Uppdaterad