Årsredovisningar

Stockholms stads årsredovisning innehåller en översikt över stadens ekonomiska ställning och verksamhet.

Den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen omfattar förutom stadens nämnder och förvaltningar även den verksamhet som drivs i form av aktiebolag.

En närmare redogörelse för budgetutfallet och verksamheten i respektive nämnd ges i budgetavräkningen.

Uppdaterad