Stadens budget år från år

Varje år beslutar kommunfullmäktige om stadens budget. Oppositionspartierna lägger också sitt förslag till budget. Här hittar du tidigare års budgetdokument.

Budget som trycksak

Kontakta finansavdelningen på stadsledningskontoret om du vill beställa budgeten eller reservationerna som trycksak. Du kan också beställa tidigare års årsredovisningar i pdf-format. 

Senaste årens budget

Budgetens inriktningsmål

 • Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden.
 • Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning.
 • Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla.

Budgeten

Stockholms stads budget 2024 (pdf)

Oppositionens budgetförslag

Moderaternas förslag till budget 2024 (pdf)

Sverigedemokraternas förslag till budget 2024 (pdf)

Liberalernas förslag till budget 2024 (pdf)

Centerpartiets förslag till budget 2024 (pdf)

Kristdemokraternas förslag till budget 2024 (pdf)

Budgetens inriktningsmål

 • Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden.
 • Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning.
 • Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla.

Budgeten

Stockholms stads budget 2023 (pdf)

Oppositionens budgetförslag

Moderaternas förslag till budget 2023 (pdf)

Sverigedemokraternas förslag till budget 2023 (pdf)

Liberalernas förslag till budget 2023 (pdf)

Centerpartiets förslag till budget 2023 (pdf)

Kristdemokraternas förslag till budget 2023 (pdf)

Budgetens inriktningsmål

 • En modern storstad med möjligheter för alla.
 • En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.
 • En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.

Budgeten

Budget 2022 (pdf)

Oppositionens budgetförslag

Socialdemokraternas förslag till budget för 2022 (pdf)

Vänsterpartiets förslag till budget för 2022 (pdf)

Sverigedemokraternas förslag till budget för 2022 (pdf)

Feministiskt initiativs förslag till budget för 2022 (pdf)

Budgetens inriktningsmål

Budgeten för 2021 har tre inriktningsmål:

 • En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.
 • En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.
 • En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.

Budgeten

Budget 2021 (pdf)

Oppositionens budgetförslag 

Socialdemokraternas förslag till budget för 2021 (pdf) 

Vänsterpartiets förslag till budget för 2021 (pdf)

Sverigedemokraternas förslag till budget för 2021 (pdf)

Feministiskt initiativs förslag till budget för 2021 (pdf)

Budgetens inriktningsmål

Budgeten för 2020 har tre inriktningsmål:

 • En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.
 • En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.
 • En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.

Budgeten

Budget 2020 för Stockholms stad och inriktning för 2021 och 2022 samt ägardirektiv 2020–2022 för koncernen Stockholms Stadshus AB (pdf)

Oppositionens budgetförslag

Socialdemokraternas förslag till budget 2020 (pdf)

Vänsterpartiets förslag till budget för 2020 (pdf)

Sverigedemokraternas förslag till budget för 2020 (pdf)

Feministiskt initiativs förslag till budget för 2020 (pdf)

B)

Budgetens inriktningsmål

Budgeten för 2019 har tre inriktningsmål:

 • En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.
 • En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.
 • En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.

Budgeten

Budget 2019 för Stockholms stad och inriktning för 2020 och 2021 samt ägardirektiv 2019–2021 för koncernen Stockholms Stadshus AB (pdf)

Oppositionens budgetförslag

Socialdemokraternas förslag till budget för 2019 (pdf)

Vänsterpartiets förslag till budget för 2019 (pdf)

Sverigedemokraternas förslag till budget för 2019 (pdf)

Feministiskt initiativs förslag till budget för 2019 (pdf)

Skattesatsen för 2017 är 17,90 per skattekrona, oförändrat jämfört med 2016.

Budgetens inriktningsmål

Stockholms stad arbetar utifrån dessa fyra inriktningsmål fram till 2018:

 • Ett Stockholm som håller samman.
 • Ett klimatsmart Stockholm.
 • Ett ekonomiskt hållbart Stockholm.
 • Ett demokratiskt hållbart Stockholm.

Budget

Budget 2017 för Stockholms stad och inriktning för 2018 och 2019 samt ägardirektiv 2017–2019 för koncernen Stockholms Stadshus AB (pdf)

Oppositionens budgetförslag

Moderaternas budgetförslag (pdf)

Liberalernas budgetförslag (pdf)

Sverigedemokraternas budgetförslag (pdf)

Centerpartiets budgetförslag (pdf)

Kristdemokraternas budgetförslag (pdf)

Skattesatsen för 2016 är 17,90 per skattekrona, en höjning med 22 öre jämfört med 2015.

Budgetens inriktningsmål

Stockholms stad arbetar utifrån dessa fyra inriktningsmål fram till 2018:

 • Ett Stockholm som håller samman.
 • Ett klimatsmart Stockholm.
 • Ett ekonomiskt hållbart Stockholm.
 • Ett demokratiskt hållbart Stockholm.

Budget

Budget 2016 för Stockholms stad och inriktning för 2017 och 2018 samt ägardirektiv 2016–2018 för koncernen Stockholms Stadshus AB (pdf)

Oppositionens budgetförslag

Moderaternas budgetförslag (pdf)

Folkpartiets budgetförslag (pdf)

Centerpartiets budgetförslag (pdf)

Kristdemokraternas budgetförslag (pdf)

Sverigedemokraternas budgetförslag (pdf)

Att tillsammans bygga den jämlika och hållbara staden är utgångspunkten i budgeten. Fokus i budgeten ligger på att skapa förutsättningar för arbete och utbildning, fler bostäder och en likvärdig skola. Budgeten ska också främja ett Stockholm där klimat och miljö är i fokus.

Skattesatsen för 2015 är 17,68 per skattekrona, en höjning med 35 öre jämfört med 2014.

Budgetens inriktningsmål

De fyra inriktningsmålen för stadens verksamhet under år 2015 är:

 • Ett Stockholm som håller samman.
 • Ett klimatsmart Stockholm.
 • Ett ekonomiskt hållbart Stockholm.
 • Ett demokratiskt hållbart Stockholm.

Budget 2015 för Stockholms stad och inriktning för 2016 och 2017 samt ägardirektiv 2015–2017 för koncernen Stockholms Stadshus AB (pdf)

Oppositionens budgetförslag

Moderaternas budgetförslag (pdf)

Folkpartiets budgetförslag (pdf)

Centerpartiets budgetförslag (pdf)

Kristdemokraternas budgetförslag (pdf)

Sverigedemokraternas budgetförslag (pdf)

Uppdaterad