Stadens budget år från år

Varje år beslutar kommunfullmäktige om stadens budget. Oppositionspartierna lägger också sitt förslag till budget. Här hittar du tidigare års budgetdokument.

Budget som trycksak

Kontakta finansavdelningen på stadsledningskontoret om du vill beställa budget/reservationer som trycksak. Du kan också beställa tidigare års årsredovisningar i pdf-format. 

Senaste årens budget

Budgetens inriktningsmål

 • En modern storstad med möjligheter för alla.
 • En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.
 • En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.

Budgetförslag

Budget 2022 (pdf, 9 MB, nytt fönster)

Oppositionens budgetförslag

Socialdemokraternas förslag till budget för 2022 (pdf, 12,2 MB, nytt fönster)

Vänsterpartiets förslag till budget för 2022 (pdf, 6,5 MB, nytt fönster)

Sverigedemokraternas förslag till budget för 2022 (pdf, 2,9 MB, nytt fönster)

Feministiskt initiativs förslag till budget för 2022 (pdf, 13,5 MB, nytt fönster)

Budgetens inriktningsmål

Budgeten för 2021 har tre inriktningsmål:

 • En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.
 • En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.
 • En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.

Budgeten

Budget 2021 (pdf, 12,2 MB, nytt fönster)

Oppositionens budgetförslag 

Socialdemokraternas förslag till budget för 2021 (pdf, 3,9 MB, nytt fönster) 

Vänsterpartiets förslag till budget för 2021 (pdf, 4,6 MB, nytt fönster)

Sverigedemokraternas förslag till budget för 2021 (pdf, 4 MB, nytt fönster)

Feministiskt initiativs förslag till budget för 2021 (pdf, 4,3 MB, nytt fönster)

Skattesatsen för 2017 är 17,90 per skattekrona, oförändrat jämfört med 2016.

Budgetens inriktningsmål

Stockholms stad arbetar utifrån dessa fyra inriktningsmål fram till 2018:

 • Ett Stockholm som håller samman.
 • Ett klimatsmart Stockholm.
 • Ett ekonomiskt hållbart Stockholm.
 • Ett demokratiskt hållbart Stockholm.

Budget

Budget 2017 för Stockholms stad och inriktning för 2018 och 2019 samt ägardirektiv 2017–2019 för koncernen Stockholms Stadshus AB (pdf, 8 MB, nytt fönster)

Oppositionens budgetförslag

Moderaternas budgetförslag (pdf, 2 MB, nytt fönster)

Liberalernas budgetförslag (pdf, 2 MB, nytt fönster)

Sverigedemokraternas budgetförslag (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Centerpartiets budgetförslag (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Kristdemokraternas budgetförslag (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Skattesatsen för 2016 är 17,90 per skattekrona, en höjning med 22 öre jämfört med 2015.

Budgetens inriktningsmål

Stockholms stad arbetar utifrån dessa fyra inriktningsmål fram till 2018:

 • Ett Stockholm som håller samman.
 • Ett klimatsmart Stockholm.
 • Ett ekonomiskt hållbart Stockholm.
 • Ett demokratiskt hållbart Stockholm.

Budget

Budget 2016 för Stockholms stad och inriktning för 2017 och 2018 samt ägardirektiv 2016–2018 för koncernen Stockholms Stadshus AB (pdf, 6 MB, nytt fönster)

Oppositionens budgetförslag

Moderaternas budgetförslag (pdf, 1,5 MB, nytt fönster)

Folkpartiets budgetförslag (pdf, 1,5 MB, nytt fönster)

Centerpartiets budgetförslag (pdf, 8,94 MB, nytt fönster)

Kristdemokraternas budgetförslag (pdf, 1,5 MB, nytt fönster)

Sverigedemokraternas budgetförslag (pdf, 15,3 MB, nytt fönster)

Att tillsammans bygga den jämlika och hållbara staden är utgångspunkten i budgeten. Fokus i budgeten ligger på att skapa förutsättningar för arbete och utbildning, fler bostäder och en likvärdig skola. Budgeten ska också främja ett Stockholm där klimat och miljö är i fokus.

Skattesatsen för 2015 är 17,68 per skattekrona, en höjning med 35 öre jämfört med 2014.

Budgetens inriktningsmål

De fyra inriktningsmålen för stadens verksamhet under år 2015 är:

 • Ett Stockholm som håller samman.
 • Ett klimatsmart Stockholm.
 • Ett ekonomiskt hållbart Stockholm.
 • Ett demokratiskt hållbart Stockholm.

Budget 2015 för Stockholms stad och inriktning för 2016 och 2017 samt ägardirektiv 2015–2017 för koncernen Stockholms Stadshus AB (pdf, 3,94 MB, nytt fönster)

Oppositionens budgetförslag

Moderaternas budgetförslag (pdf, 1,52 MB, nytt fönster)

Folkpartiets budgetförslag (pdf, 1,54 MB, nytt fönster)

Centerpartiets budgetförslag (pdf, 640 kB, nytt fönster)

Kristdemokraternas budgetförslag (pdf, 1,54 MB, nytt fönster)

Sverigedemokraternas budgetförslag (pdf, 1,16 MB, nytt fönster)

I Stockholms stads budget för 2014 är stockholmarna utgångspunkten. Stockholmarna ska erbjudas lätt tillgänglig och högklassig service baserad på kvalitet och valfrihet. Särskilt fokus ligger på att hållbart planera för den växande staden genom flerbostäder, jobb, effektiv infrastruktur och internationell konkurrenskraft.

Skattesatsen för 2014 är 17,33 per skattekrona, det vill säga oförändrad jämfört med 2013.

Budgetens inriktningsmål

De tre inriktningsmålen för stadens verksamhet under år 2014 är:

 • Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.
 • Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.
 • Stadens verksamheter är kostnadseffektiva. 

Budget

Budget 2014 för Stockholms stad och inriktning för 2015 och 2016 samt ägardirektiv 2014–2016 för koncernen Stockholms Stadshus AB (pdf, 8,48 MB, nytt fönster)

Oppositionens budgetförslag

Miljöpartiets budgetförslag: ”Framtidens stad – satsningar för kommande generation” (pdf, 2,80 MB, nytt fönster)

Socialdemokraternas budgetförslag: ”Nystart för Stockholm - Framtidsinvesteringar för jobb och kunskap” (pdf, 2,20 MB, nytt fönster)

Vänsterpartiets budgetförslag: ”Vårt Stockholm” (pdf, 1,71 MB, nytt fönster)

Uppdaterad