Så kan du påverka

Ett sätt att påverka den kommunala verksamheten är att vara med och välja de politiker som styr kommunen i allmänna val. Men du kan också vara med och påverka mellan valen.

Stockholms stads politiker fattar en mängd beslut som påverkar alla stockholmarnas vardagsliv, till exempel om förskola och skola, hur ditt bostadsområde ska utvecklas eller hur gator och parker ska se ut. Alla röstberättigade i Stockholms stad kan i kommunalval påverka vilka politiker som ska vara med och besluta.

Mellan valen kan alla stockholmare lämna synpunkter och förslag direkt till en verksamhet, eller skicka in ett medborgarförslag till en stadsdelsnämnd på något som kan förbättras. Synpunkter och förslag kan alltid lämnas anonymt.

Påverka politiken i din stadsdel

Stockholm har elva stadsdelsnämnder som styr stadsdelsförvaltningens arbete. Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och du är välkommen till mötena. Vid mötena hålls bland annat öppna frågestunder.

Medborgarförslag

Om du har en idé eller tips på något som du tycker kan förbättras där du bor kan du lämna ett medborgarförslag.

Medborgarbudget

Medborgarbudget är ett sätt att öka den lokala demokratin genom att du som invånare involveras i utvecklingsarbetet.

Läs även

Uppdaterad