Kommunfullmäktige

I Rådssalen i Stockholms stadshus fastställer de 101 folkvalda i kommunfullmäktige mål och riktlinjer för Stockholms stads verksamheter.

Ledamöterna utses vart fjärde år då val till riksdag, kommun och landsting hålls. Det parti som får flest röster får flest representanter i fullmäktige och har på så sätt större chans att påverka besluten. En representant i kommunfullmäktige är detsamma som ett mandat.

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige

För att få majoritet i fullmäktige krävs 51 mandat. Moderaterna (M), Liberalerna (L), Miljöpartiet (MP), Centerpartiet (C) och Kristdemokraterna (KD) bildar tillsammans politisk majoritet i Stadshuset med sammanlagt 54 mandat sedan valet i september 2018.

Så här är mandaten fördelade per parti:

  • Socialdemokraterna, 23 mandat
  • Moderaterna, 22 mandat
  • Vänsterpartiet, 13 mandat
  • Liberalerna, 10 mandat
  • Miljöpartiet, 9 mandat
  • Centerpartiet, 8 mandat
  • Sverigedemokraterna, 8 mandat
  • Kristdemokraterna, 5 mandat
  • Feministiskt initiativ, 3 mandat.

 

Kommunfullmäktiges ledamöter

Under kommunfullmäktige finns en beredning samt revisorer.

Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktige sammanträder i Stadshusets fullmäktigesal ungefär var tredje måndag. Kommunfullmäktiges sammanträden leds av presidiet.

Kommunfullmäktiges presidie, från vänster: 2:e vice ordförande Ann-Katrin Åslund (L), ordförande Cecilia Brinck (M), 1:e vice ordförande Rana Nasrindotter (S).

Läs även

Uppdaterad