Kommunfullmäktige

I Rådssalen i Stockholms stadshus fastställer de 101 folkvalda i kommunfullmäktige mål och riktlinjer för Stockholms stads verksamheter.

Ledamöterna utses vart fjärde år då val till riksdag, kommun och landsting hålls. Det parti som får flest röster får flest representanter i fullmäktige och har på så sätt större chans att påverka besluten. En representant i kommunfullmäktige är detsamma som ett mandat.

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige

För att få majoritet i fullmäktige krävs 51 mandat. Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet (MP) bildar tillsammans politisk majoritet i Stadshuset med sammanlagt 53 mandat sedan valet i september 2022.

Så här är mandaten fördelade per parti:

  • Socialdemokraterna, 31 mandat
  • Moderaterna, 20 mandat
  • Vänsterpartiet, 16 mandat
  • Sverigedemokraterna, 9 mandat
  • Liberalerna, 8 mandat
  • Centerpartiet, 7 mandat
  • Miljöpartiet, 6 mandat
  • Kristdemokraterna, 4 mandat.

Kommunfullmäktiges ledamöter

Under kommunfullmäktige finns en beredning samt revisorer.

Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktige sammanträder i Stadshusets fullmäktigesal ungefär var tredje måndag. Kommunfullmäktiges sammanträden leds av presidiet.

Kommunfullmäktiges presidium, från vänster: 1:e vice ordförande Cecilia Brinck (M), ordförande Olle Burell (S), 2:e vice ordförande Sara Stenudd (V).

Läs även

Uppdaterad