Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Den ansvarar också för stadens ekonomi och hur staden ska utvecklas i framtiden.

Ledamöterna i kommunstyrelsen förbereder ärenden så att ledamöterna i kommunfullmäktige får en sammanställning av alla fakta och förslag innan de fattar beslut.

Stockholms kommunstyrelse består av 13 personer från både majoritet och opposition. Det finns också 13 valda ersättare.

Ordförande är finansborgarrådet Karin Wanngård (S). Första vice ordförande är Christofer Fjellner (M) och andra vice ordförande är Clara Lindblom (V).

Kommunstyrelsen sammanträder vanligtvis två gånger i månaden. Utöver borgarråden deltar även fullmäktiges presidium och stadsdirektören. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Möteshandlingar

Du kan prenumerera på föredragningslistor och sammanträdesprotokoll, samt bevaka dina intresseområden.

Läs även

Uppdaterad