Medborgarförslag

Du som bor i Stockholms stad kan lämna medborgarförslag direkt till din stadsdelsnämnd.

Vad är ett medborgarförslag?

Medborgarförslag är ett förslag om att förändra eller förbättra något inom stadsdelsnämndens ansvarsområde, exempelvis:

  • förskola
  • omsorg för äldre eller personer med funktionsnedsättning
  • socialtjänst
  • demokratifrågor
  • upprustningar eller skötsel av parkmiljö.

Många medborgarförslag som kommer till stadsdelsnämnden handlar om förändringar i gatumiljö. Sådana investeringar i vår yttre miljö beslutas inte av stadsdelsnämnden, men medborgarförslagen skickas då vidare till den centrala förvaltning som ansvarar för frågan.

För att lämna ett medborgarförslag måste du vara folkbokförd i det stadsdelsnämndsområde som medborgarförslaget handlar om.

Hur skriver jag ett medborgarförslag?

  • Du kan lämna förslag skriftligt via e-post eller brev.
  • Det ska tydligt framgå att det är ett förslag till nämnden och vad saken gäller, men skriv gärna kort och enkelt.
  • Du måste lämna namn och adress, gärna också telefonnummer och eventuell e-postadress.
  • Skicka förslaget till stadsdelsnämnden där du bor.

Hur tas mitt medborgarförslag emot?

Du får en skriftlig bekräftelse via brev eller e-post på att förslaget tagits emot och ett besked om hur ditt medborgarförslag kommer att behandlas.

Om förslaget tas upp på stadsdelsnämndens sammanträde bjuds du in att vara med på mötet och argumentera för ditt förslag.

Alla medborgarförslag är offentliga handlingar. Det innebär att alla som vill har rätt att läsa förslaget.

Kontakta din stadsdelsförvaltning

Uppdaterad