Medborgarbudget

Du som bor i Stockholms stad kan vara delaktig i stadens utvecklingsarbete. Ett sätt är att engagera sig i pågående medborgarbudgetar.

Vad är en medborgarbudget?

Medborgarbudget är ett sätt att öka den lokala demokratin genom att du som invånare involveras i utvecklingsarbetet. Det kan handla om insatser inom en viss kommunal verksamhet, exempelvis utformning av den lokala närmiljön eller beslut om aktiviteter inom ungdomsverksamhet.

Lite förenklat går det till såhär: Först fattar politikerna beslut om att en medborgarbudget ska genomföras, vilka regler som ska gälla och hur mycket pengar som ska avsättas. Invånare i närområdet eller målgruppen för den kommunala verksamheten får sedan komma med förslag.

Så blir en medborgarbudget verklighet

Efter att förslagen har bearbetats utifrån uppsatta regler kommer de att presenteras och en röstning att genomföras. Det eller de förslag som vinner genomförs sedan av staden, ibland i samarbete med målgruppen.

Pågående medborgarbudgetar

Här kan du läsa om de medborgarbudgetar som just nu pågår och hur du kan vara med och påverka.

I kalendariet kan du se vilka aktiviteter inom medborgarbudgetar som just nu genomförs.

Uppdaterad