Stöd och familj

Staden ska ha en modern, rättssäker och evidensbaserad socialtjänst. Forskning och utveckling är en viktig del i arbetet. Här presenteras ett urval av de rapporter som tagits fram.

Effektiva tidiga insatser inom socialtjänsten

Socialtjänsten har ett viktigt ansvar i stödet till personer med behov av missbruksvård och stöd i form av ekonomiskt bistånd. I dag ges stödet framförallt i ett sent skede när personerna i fråga ofta redan har ett stort och långvarigt behov av stöd. Genom tidigt stöd har socialtjänsten möjlighet att förhindra mer ingripande vård- och omsorgsinsatser och ge hjälp.

Tidigt stöd inom ekonomiskt bistånd och missbruk, rapport 1 (pdf, 874 kB, nytt fönster)

Tidigt stöd för att minska långvarigt behov av försörjningsstöd, rapport 2 (pdf, 1 087 kB, nytt fönster)

Tidigt stöd för att minska långvarigt behov av stöd till följd av missbruksrelaterad problematik, rapport 3 (pdf, 919 kB, nytt fönster)

 

Uppdaterad