Stöd och familj

Staden ska ha en modern, rättssäker och evidensbaserad socialtjänst. Forskning och utveckling är en viktig del i arbetet. Här presenteras ett urval av de rapporter som tagits fram.

Effektiva tidiga insatser inom socialtjänsten

Socialtjänsten har ett viktigt ansvar i stödet till personer med behov av missbruksvård och stöd i form av ekonomiskt bistånd. I dag ges stödet framförallt i ett sent skede när personerna i fråga ofta redan har ett stort och långvarigt behov av stöd. Genom tidigt stöd har socialtjänsten möjlighet att förhindra mer ingripande vård- och omsorgsinsatser och ge hjälp.

Tidigt stöd inom ekonomiskt bistånd och missbruk, rapport 1 (pdf, nytt fönster)

Tidigt stöd för att minska långvarigt behov av försörjningsstöd, rapport 2 (pdf, nytt fönster)

Tidigt stöd för att minska långvarigt behov av stöd till följd av missbruksrelaterad problematik, rapport 3 (pdf, nytt fönster)

Ett förebyggande perspektiv på ekonomiskt bistånd

Att kunna försörja sig själv har stor betydelse, både för en persons faktiska självständighet och autonomi, men också för självförtroende och självkänsla. Att bli beroende av ekono­miskt bistånd, särskilt över längre tid, kan vara psykiskt och socialt nedbrytande. Det är därför viktigt att arbeta för att förebygga detta. Rapporten är framtagen i samverkan mellan flera olika aktörer där Stockholms stads socialförvaltning är en del av referensgruppen.

Ett förebyggande perspektiv på ekonomiskt bistånd (pdf, nytt fönster)

Uppdaterad