Hållbarhet

Ett hållbart samhälle här hållbart både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Inom dessa delområden har staden tagit fram en rad rapporter.

Hållbarhetsrapport 2021

Stockholms stads hållbarhetsrapport 2021 ger en samlad bild av stadens hållbarhetsutmaningar där stadens tre inriktningsmål och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är utgångspunkten. Rapporten speglar såväl utvecklingen i staden och dess verksamheter som utvecklingen i samhället.

Hållbarhetsrapport 2021 (pdf, 3,6 MB, nytt fönster)

Uppdaterad