Hållbarhet

Ett hållbart samhälle är hållbart både socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Inom dessa delområden har staden tagit fram en rad rapporter.

Hållbarhetsrapport 2021

Stockholms stads hållbarhetsrapport 2021 ger en samlad bild av stadens hållbarhetsutmaningar där stadens tre inriktningsmål och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är utgångspunkten. Rapporten speglar såväl utvecklingen i staden och dess verksamheter som utvecklingen i samhället.

Hållbarhetsrapport 2021 (pdf)

Voluntary Local Review 2021

Stockholms stads Voluntary Local Review är en internationellt anpassad version av hållbarhetsrapporten som ska användas i stadens samarbete med andra städer världen över och stärka arbetet för smarta och hållbara städer. Voluntary Local Review är en frivillig hållbarhetsrapportering på kommunnivå där kommunen bedömer sitt bidrag till FN:s mål för hållbar utveckling enligt Agenda 2030.

Voluntary Local Review, City of Stockholm 2021 (pdf)

Uppdaterad