Skärpt eldningsförbud i Stockholm

Just nu är det förbjudet att elda i Stockholms län. Länsstyrelsen har beslutat om skärpt eldningsförbud med anledning av att det är extremt torrt i naturen.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Det övergripande målet för stadens samlade trygghets- och säkerhetsarbete är att Stockholm ska vara en trygg, säker och välskött stad. På denna sida publiceras undersökningar och rapporter som är relevanta.

Stockholms stads mobila ordningsvakter

En utvärderingen om ordningsvakternas trygghetsskapande effekter har gjorts av Malmö Universitet på uppdrag av Stockholms stad. Den visar att medborgarnas trygghet ökat på de platser där ordningsvakterna varit verksamma.

För ett tryggt och säkert Stockholm. En utvärdering om Stockholms stads mobila ordningsvakter (pdf, 2,3 MB, nytt fönster)

Uppdaterad