Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Det övergripande målet för stadens samlade trygghets- och säkerhetsarbete är att Stockholm ska vara en trygg, säker och välskött stad. Här hittar du relevanta undersökningar och rapporter.

Stockholms stads mobila ordningsvakter

Malmö Universitet har, på uppdrag av Stockholms stad, gjort en utvärdering om ordningsvakternas trygghetsskapande effekter. Den visar att medborgarnas upplevda trygghet ökat på de platser där ordningsvakterna varit verksamma.

För ett tryggt och säkert Stockholm – En utvärdering av Stockholms stads mobila ordningsvakter (pdf)

Uppdaterad