Äldreomsorg

Äldreomsorgen i Stockholms stad ska präglas av självbestämmande, individualisering och valfrihet. Här kan du läsa Stockholms stads årliga rapport för äldreomsorgen.

Äldreomsorgens årsrapport

Syftet med äldreomsorgens årsrapport är att ge en samlad bild av äldreomsorgen i Stockholms stad. Rapporten ska också vara ett underlag för att arbeta mot en likställighet inom stadens äldreomsorg och ska användas i dialoger med stadsdelsförvaltningarna samt fungera som ett underlag för beslut, planering och utveckling. Underlaget till rapporten baseras på statistik och annan relevant fakta för att ge en samlad bild över äldreomsorgsåret.

 

Äldreomsorgens årsrapport 2023 (pdf)

Äldreomsorgens årsrapport 2022 (pdf)

Äldreomsorgens årsrapport 2021 (pdf)

Uppdaterad