Våld i nära relationer

En nära relation ska vara trygg och kärleksfull. Om den inte är det finns skydd, stöd och råd att få.

Drygt var femte person har någon gång utsatts för våld i en nära relation. Cirka 100 000 personer upp till 25 år utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Det finns ingen ursäkt för våldet och det finns heller ingen ursäkt att inte reagera eller agera. För det är först när någon agerar som vi kan börja förebygga våldet – så att det aldrig händer igen.

  • Våld är allt som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker en annan person.
  • Våld kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller handla om att ta kontroll över någon.
  • Våld kan vara hedersrelaterat, där en familj eller släkt bestämmer hur en familjemedlem ska uppföra sig.

Du kan få stöd och hjälp om du utsätts för våld, är orolig för någon annan eller utsätter den du lever med för våld.

Kampanjen Aldrig igen

Stockholms stads kampanj Aldrig igen vänder sig till personer som är utsatta för våld i en nära relation – och syftet är att de ska veta vart de ska vända sig. Kampanjen vänder sig även till den som utsätter andra för våld.

– Kampanjen har fått stor uppmärksamhet, och många har tagit del av budskapen, framför allt i sociala medier, säger Mona Thorin, kommunikationschef på socialförvaltningen.

Kampanjen genomförs årligen och är synlig på tunnelbanan, på stadens digitala tavlor och i sociala medier. I kampanjen hänvisar vi till stadens relationsvåldcentrum, stödcentrum för unga, ungdomsmottagningar samt till Origo.

Uppdaterad