Nya säkerhetsrutiner halverade antal inbrott i skolorna

Hemarbetet under coronapandemin gjorde att skolorna blev ett nytt lönsamt mål för kriminella. Men en ny utbildning framtagen av Stockholms stads medarbetare har hjälpt skolorna att ligga steget före inbrottstjuvarna.

Under våren 2020 fick många av Stockholms stads skolor ovälkommet besök och blev bestulna på ett stort antal iPads och andra digitala enheter. Utöver de ekonomiska följderna gav inbrotten skolpersonalen mera arbete, ökade utgifter och en ökad otrygghet bland elever och personal.

Förebyggande åtgärder

Utifrån problembilden tog Tommy Jonasson, trygghetsstrateg på SISAB, Skolfastigheter AB och Kim Norman, säkerhetssamordnare på Stockholms stads utbildningsförvaltning. Utbildningen skulle ge skolledningen en ökad förståelse för vad som bidrar till brott, förslag på fysiska åtgärder och rutiner.

– Jag arbetade inom polisen med att utbilda bland annat grannsamverkanföreningar och mitt budskap då som nu är att alltid tänka som tjuven, säger Tommy Jonasson.

Utöver grundutbildningen erbjöds skolorna ett individuellt besök där Tommy Jonasson och Kim Norman genomförde en inbrottsbesiktning för att identifiera svaga punkter som kan locka inbrottstjuvar.

– Tyvärr har skolor inte alltid hunnit prioritera det förebyggande arbetet förrän de själva blivit drabbade av inbrott, men alla skolor har säkerheten högt upp på dagordningen och genomför bra och genomtänkta åtgärder för att minska risker för inbrott. Min uppmaning är att prioritera det förebyggande åtgärder som vi rekommenderar innan man blir utsatt för inbrott. De förebyggande insatserna kostar oftast mindre och kräver en mindre arbetsinsats än att reparera och ersätta skadorna efter ett inbrott, säger Kim Norman

Stor effekt

För skolor som implementerade de nya åtgärderna och tagit fram en lokal plan för det brottsförebyggande arbetet blev effekten stor. Jämfört med mätperioden maj till 2020 har antalet inbrott under samma period 2021 minskat med mer än 50 procent.

Uppdaterad