Agera i tid för att hindra tvångsäktenskap

Sommarlovet är en skön ledighet för många barn och unga – för andra är det en tid av oro, och risk att utsättas för tvångsäktenskap eller annat hedersrelaterat förtryck.

Tvångsäktenskap är ett allvarligt brott mot de mänskliga rättigheterna och mot svensk lag. Likaså att tvinga ett barn att resa utomlands av den anledningen.

Socialförvaltningens resurscentrum Origo och utbildningsförvaltningen gjorde under våren 2021 en kampanj tillsammans. Målet var att nå unga på Snapchat och Instagram för att visa att det finns hjälp att få. Kampanjen hänvisade till Origo, där ungdomar kan få hjälp och stöd.

– I år liksom även tidigare år har vi använt denna kampanj för att nå ut till unga som riskerar att utsättas för tvångsäktenskap under sommaren. För oss är det jätteviktigt att alla som är i riskzonen får reda på att vi finns och kan söka hjälp hos oss, säger Dilek Baladiz, chef på Origo.

– Kampanjen skapade en styrka – tillsammans verkar vi på utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen på olika sätt för barns rätt att själva forma sina liv, säger utbildningsdirektör Lena Holmdahl.

Inför kampanjen jobbade Stockholms stad med frågan för att nå alla de medarbetare som möter unga som riskerar att utsättas. Bland annat skickades brev till rektorer, biträdande rektorer, elev- och skolhälsopersonal, stadsdelsförvaltningarna och socialsekreterare.

– Det är viktigt att vi i skolan agerar så snabbt som möjligt för att förhindra att en elev förs utomlands under sommarlovet. Vi måste våga fråga, lyssna och agera. Då är det lättare för eleven att berätta om utsatthet och behov av hjälp, säger Lena Holmdahl.

Kontakta Origo om du själv behöver råd

Till Origo resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck är även Stockholms läns övriga kommuner knutna, samt Region Stockholm och polisen. Till Origo kan unga vända sig direkt för att få stöd från kurator, barnmorska eller polis. Origo stöttar också yrkesverksamma som möter unga som lever med hedersnormer.

Uppdaterad