Trygghetsskapande åtgärder i Skarpnäck

Vi arbetar ständigt för att förbättra stadsmiljön för dig som bor här och prioriterar det som boende och andra i området lyfter till oss. Under de senaste åren har stora investeringar i tryggheten gjorts i området.

Under åren 2019–2021 har närmare 4 miljoner kronor investerats i ökad trygghet i Skarpnäck. Framför allt har investeringar gjorts för förbättrad belysning och sikt på flera platser i stadsdelen.

Investeringar för ökad trygghet har gjorts vid:

  • Skarpnäck tunnelbanestation
  • Matparken på Skarpnäcksfältet
  • Sandsborgs kyrkogård
  • Kärrtorps IP.

Investeringarna är resultatet av bland annat stadens trygghetsmätning och trygghetsvandringar i stadsdelen.

Uppdaterad