Trygghetsskapande åtgärder i Norra innerstaden

Vi arbetar ständigt för att förbättra stadsmiljön för dig som bor här och prioriterar det som boende och andra i området lyfter till oss. Under de senaste åren har stora investeringar i tryggheten gjorts i området.

Under åren 2019–2021 har drygt 23 miljoner kronor investerats i ökad trygghet i Norra innerstaden. Framför allt har investeringar gjorts för förbättrad belysning och framkomlighet, upprustningar av miljöer och andra trygghetsskapande åtgärder på många platser i stadsdelen.

De investeringar som gjorts är:

 • förbättrad belysning i Humlegården
 • förbättrad belysning på flera bollplaner
 • trygghetshöjande insatser vid naturmark genom upprustning och förbättrad sikt
 • flera åtgärder för att öka tryggheten vid Stureplan
 • förbättrad belysning i anslutning till Hjorthagens IP
 • förbättrad belysning vid Östermalms IP
 • belysningsinsatser vid Sergels torg
 • rörelsestyrd belysning på otrygg plats för ökad trygghet
 • belysningsåtgärder för minskad olovlig trafik och skadegörelse i parker
 • trygghetsskapande åtgärder vid Spelbomskan vid Stockholms stadsbibliotek
 • pollare och ökad belysning på Wahrendorffsgatan
 • trafikhinder i Kungsträdgården
 • upprustning genom omgestaltning av Järnvägsparken.

Investeringarna är resultatet av bland annat stadens trygghetsmätning och trygghetsvandringar i stadsdelen.

De särskilda trygghetsmedlen utgör en del av alla investeringar inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande området och är särskilt riktat mot konkreta, lokala åtgärder för ökad upplevd trygghet.

Under 2022 planerades 2,3 miljoner kronor att investeras för ökad trygghet i Norra innerstaden.

Trygghetsarbetet i din stadsdel

Stadsdelsförvaltningarna har i uppdrag att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande. Läs mer om hur vi arbetar där du bor.

Uppdaterad