Trygghetsskapande åtgärder i Hägersten-Älvsjö

Vi arbetar ständigt för att förbättra stadsmiljön för dig som bor här och prioriterar det som boende och andra i området lyfter till oss. Under de senaste åren har stora investeringar i tryggheten gjorts i området.

Under åren 2019–2021 har drygt 18 miljoner kronor investerats i ökad trygghet i Hägersten-Älvsjö. Framför allt har investeringar gjorts i upprustningar och förbättrad belysning och sikt på många platser i stadsdelen.

De investeringar som gjorts är:

 • omgestaltning av allmän plats i Västertorp
 • ny hundrastgård i Västertorp
 • trygghetsskapande insatser i parkmiljö i Nybohov, ett plank har ersatts med genomsiktligt stängsel
 • ny, lägre växtlighet kring gångtunnlar i Fruängen
 • bortgrävning av sly i Trekantsparken
 • borttagning av skymmande buskage samt nyplantering i Sannadalsparken
 • ny, lägre växtlighet vid sittplatser på Axelsbergs torg
 • nytt utegym med belysning i Elektraparken i Västberga
 • ny parkväg med belysning till Mälarhöjdens IP i Fruängen
 • ny belysning längs gångväg vid Sannadalsparken i Gröndal
 • ny belysning på lekplats i Västertorp
 • förbättrad belysning vid Älvsjö IP och Mälarhöjdens IP
 • utsmyckning av gångtunnlar vid parken Solbrännan i Solberga
 • konstgräs och belysning vid två mindre bollplaner i Solberga
 • förbättrad belysning i parken Bergtorpskärret
 • förbättrad belysning vid Långsjöbadet
 • upprustning av hundrastgård i Solbergaskogen
 • förbättrad belysning i Prästgårdsparken och Sjörövarparken vid Älvsjö centrum.

Investeringarna är resultatet av bland annat stadens trygghetsmätning och trygghetsvandringar i stadsdelen.

Uppdaterad