Trygghetsskapande åtgärder i Skärholmen

Vi arbetar ständigt för att förbättra stadsmiljön för dig som bor här och prioriterar det som boende och andra i området lyfter till oss. Under de senaste åren har stora investeringar i tryggheten gjorts i området.

Under åren 2019–2021 har drygt 3 miljoner kronor investerats i ökad trygghet i Skärholmen. Framför allt har investeringar gjorts för förbättrad tillgång till och underhåll av flera platser i stadsdelen för att skapa mer inbjudande platser:

  • vid Bredängs spontanidrottsplats
  • vid flera hundrastgårdar
  • genom utveckling av parklekar
  • genom att anlägga en boulebana vid Sätrastrandsbadet.

Investeringarna är resultatet av bland annat stadens trygghetsmätning och trygghetsvandringar i stadsdelen.

Uppdaterad